13:50 1395/10/11

با موافقت نمایندگان؛

نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را مکلف به واریز پول حاصل از قانون هدفمندی یارانه ها به خزانه کردند.

به گزارش مفتاح، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه 11 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور، با پیشنهاد "محمد دهقان" در خصوص الحاق بند 4 به ماده 49 لایحه مذکور با 154 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس این گزارش؛ "محمد دهقان "نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد الحاق یک بند به ماده 49 لایحه برنامه ششم را مطرح کرد که بر اساس آن محل واریز منابع طرح هدفمندی یارانه ها مشخص شد.

براساس بند الحاقی مذکور؛ به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت ها و پرداخت های مرتبط با قانون هدفمندکردن یارانه ها را در جدول جداگانه ای حاوی اقلام زیر همراه با بودجه های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:

الف- کل دریافتی های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها

ب- مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن

ج- سهم شرکت های تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت

د- سهم سازمان هدفمندکردن یارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تامین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1390 و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386

تبصره 1- دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی (شماره 210102) و مصارف مرتبط با آن را در ردیف های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند.

تبصره 2- استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر 6 ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

جدول درج دریافتی ها و پرداختی های هدفمند کردن یارانه ها در سنوات برنامه ششم توسعه

منبع: خانه ملت

مطالب پیشنهادی