با اعلام ساندرا واکر دبیرکل فدراسیون جهانی مینی گلف، احمدرضا دلیران فیروز رئیس انجمن مینی گلف ایران به پیشنهاد پت شریدان رئیس کمیته رسانه و با رای اعضای کمیته اجرایی فدراسیون جهانی مینی گلف به عضویت رسمی کمیته رسانه فدراسیون جهانی مینی گلف درآمد.

اعضای کمیته رسانه فدراسیون جهانی مینی گلف با رای کمیته اجرایی فدراسیون جهانی مینی گلف شامل ۱۲ عضو(رئیس، دبیرکل، معاونان مالی، ورزشی، جوانان و روسای کمیته های رسانه، ورزشکاران، پزشکی و ضد دوپینگ فدراسیون جهانی و روسای کنفدراسیون های قاره های اروپا، آمریکا، آسیا و آفریقا)منصوب شده و وظیفه مشاوره رسانه ای به کمیته اجرایی فدراسیون جهانی، توسعه ایده ها و پروژه های ترویج ورزش مینی گلف در سراسر جهان و پوشش رسانه ای رویدادها و مسابقات بین المللی مینی گلف در سراسر جهان را بر عهده دارد که احمدرضا دلیران فیروز رئیس انجمن مینی گلف ایران به نمایندگی از قاره آسیا در این کمیته مهم و راهبردی فدراسیون جهانی مینی گلف حضور خواهد داشت./پرسون

مطالب پیشنهادی