17:57 1403/03/09

احمدرضا دلیران فیروز طی احکامی از سوی دکتر افشین هادی چگینی رئیس فدراسیون به عنوان عضو شوراهای راهبردی، سیاستگذاری و مشورتی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی منصوب شد.

 

از سوابق احمدرضا دلیران فیروز در حوزه مدیریت ورزش میتوان به عناوینی همچون:

عضو هیات رئیسه فدراسیون شمشیربازی

عضو هیات رئیسه فدراسیون چوگان

عضو هیات رئیسه فدراسیون هندبال

عضو هیات رئیسه فدراسیون گلف

مشاور عالی رئیس فدراسیون گلف

مشاور رئیس فدراسیون شمشیربازی

عضو کمیته رسانه فدراسیون جهانی مینی گلف

رئیس انجمن مینی گلف فدراسیون گلف

رئیس کمیته اسلحه فلوره فدراسیون شمشیربازی

دبیر انجمن وودبال فدراسیون گلف

عضو هیات رئیسه کمیته تای کیک بوکسینگ فدراسیون ورزش های رزمی

رئیس کمیته علمی و پژوهشی فدراسیون شمشیربازی

رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون شمشیربازی

سرپرست کمیته علمی و فرهنگی فدراسیون شمشیربازی

دبیر کمیته تحقیق و پژوهش فدراسیون گلف

عضو شورای اطلاع رسانی و بین الملل فدراسیون گلف

عضو شورای راهبردی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی

عضو شورای سیاستگذاری فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی

عضو شورای مشورتی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی

عضو اصلی کمیته جوانان دفتر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام

مشاور عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک

سرپرست کل مسابقات مینی گلف آزاد کشوری

ناظر عالی فدراسیون گلف در مسابقات مینی گلف کشور

نماینده فدراسیون گلف در مجامع عمومی هیات گلف استان ها

مشاور همایش توسعه سوارکاری، چوگان، کمانگیری و صنعت اسب ایران

عضو هیات رئیسه هیات کشتی استان گلستان

عضو هیات رئیسه کمیته تای کیک بوکسینگ استان اصفهان

رئیس کمیته ورزشکاران شورای وحدت کشور

و ... اشاره نمود.

مطالب پیشنهادی