14:28 1401/09/01

به گزارش مفتاح، دفتر نمایندگی صحا (صندوق حمایت از تحقیقات وتوسعه صنایع پیشرفته) در اصفهان طی مراسمی دراداره کل صنعت معدن وتجارت افتتاح شد. این مراسم با حضور نماینده صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وتعدادی از نمایندگان مجلس برگزار شد.  مدیرکل صمت استان اصفهان در این مراسم گفت: استقرار دفتر صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته،  در استان اصفهان به عنوان یکی از صنعتی‌ترین استان‌های کشور مخصوصا در حوزه صنایع پیشرفته بسیار اهمیت دارد.

 امیرحسین کمیلی در ادامه با استثنایی دانستن وضعیت اصفهان گفت: اصفهان مهد صنایع پیشرفته است و صنایع مختلفی در این استان بوده است. ما نگاه ملی به این اتفاق داریم و امیدواریم با این اتفاق اثرات مثبتی برای استان در سطح ملی بین المللی رخ بدهد.  

او با تاکید بر اینکه در جنگ روایت ها باید از اتفاقات خوب و تلاش ها در حوزه صنعت روایت درست ودقیقی انتشار پیدا کند، گفت:  باید تلاش هایی که در این حوزه صورت گرفته دقیق و درست روایت و منتشر شود و رسانه به کمک بیایند تا مدل حمایتی خوبی  از این اتفاقات وجود داشته باشد.

 

باید تسهیلات سریع وآسان به صنایع برسد

 در ادامه افزود: هدف از  از تاسیس دفتر نمایندگی توسعه صنایع پیشرفته در استان این است  تا درخواست ها با  دقت نظر بررسی واجرا شود. البته ممکن است در مسیر رانت و سو استفاده ای هم باشد اما نگاهمان این نیست و می گویم همه افرادی که برای دریافت تسهیلات مراجعه می کنند برای تلاش و کار و خدمت آمده اند بنابراین باید کار سریع و صحیح انجام شود. وقتی تسهیلات سریع پرداخت شود کارها و تولیدات سریع اتفاق می افتد. 

کمیلی تاکید کرد: اگر قرار است ارزیابی فنی و اقتصادی اتفاق بیفتد تنها یکباردر اصفهان صورت گیرد و در تهران مجددا انجام نشود. سریع و سهل بودن کارها برای ما بسیار مهم است.

او  در ادامه افزود:  با شیوع کرونا با سرعت عمل وسهل کردن کارها  از کمبود ماسک به صادرکننده ماسک رسیدیم.  درارائه تسهیلات هم باید به چنین مرحله برسیم ما نیاز به نظارت پسینی داریم نه نظارت پیشینی.  باید کمک کنیم تا صنایع تسهیلات را به راحتی دریافت کنند و مشکلات پیش روی آنها برداشته شود.

 

از همه صنایع استان حمایت می شود

روح الله میرزا امیری مسئول نمایندگی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته در اصفهان هم در این جلسه گفت: بحث حمایت از صنایع پیشرفته و بالابردن سهم فناوری در تولید صنعتی کشور یکی از اولویت های نظام است که در اسناد بالادستی و برنامه های اجرایی کشور به ان اشاره شده است.

او توجه به این موضوع را در تغییر در رویکرد توسعه صندوق حمایت از صنایع پیشرفته است و توجه به تاسیس دفاتر استانی دانست وافزود: از ابتدای امسال دفاتر استانی متعدد افتتاح شده و توسعه فعالیت صندوق هم راستا انجام شده است. افتتاح صندوق در استان اصفهان از تابستان مطرح بود و به خاطر برخی ناهماهنگی‌ها زمانی تاکنون محقق نشده بود.

میرزا امیری در ادامه افزود:  با تاکید استاندار و مدیرکل صمت مبنی بر تشکیل این دفتر و با توجه به اینکه در  حوزه صنعت و فناوری های مرتبط با آن و شرکتهای دانش بنیان مواجه با طیف های مختلف مخاطب  بودیم، دبیرخانه منطقه ویژه علم و فناوری که دربرگیرنده همه صنایع استان است تشکیل شد تا با هدایت و راهبری اداره کل صنعت  و معاونت اقتصادی استانداری پیگیری امور اجرای آن در منطقه انجام شود.

او تاکید کرد با وجود این دبیرخانه از همه ظرفیت های استان در این خصوص استفاده می شود و با حمایت از همه صنایع استان شاهد تحول در تامین مالی حوزه فناوری صنایع کل استان باشیم.

 

در ادامه مراسم هیات صندوق صحا با حضور درشهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ضمن آشنایی دقیق ازظرفیت های شهرک  از شش واحدمنتخب  دانش بنیان مستقر درآن شهرک بازدید به عمل آورد. همچنین هیات صحا در نشستی با کلیه واحدهای دانش بنیان مستقر درشهرک وظایف ونحوه حمایت صندوق صحا از شرکت های دانش بنیان را توضیح داد.

مطالب پیشنهادی