16:02 1403/03/19

به گزارش پایگاه خبری مفتاح و به نقل از خبرگزاری پلیس،  سرهنگ" حسین بساطی"  بیان کرد: مرحله دیگری از طرح امنیت محله محور به منظور پاکسازي محله هاي آلوده و جرم خيز، پاکسازي پارک ها و تفرج گاه ها طرح  طي 48 ساعت گذشته در شهر اصفهان به اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در این طرح  که از توان و ظرفیت مأموران انتظامي کلانتري های استان استفاده شده  بود  طی چندین عملیات جداگانه  24 متهم متواري  و تحت تعقیب دستگیر  و برای رسیدگی قانونی به جرایم خود تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه عمده جرایم این متهمان در زمینه سرقت بود اظهار داشت: طرح امنیت محله محور پس از برگزرای جلسات متعدد با معتمدان و متنفذان هر محله و احصاء مشکلات آن محله طراحی و به مرحله عملیاتی و اجرا در می آید که تا کنون رضایتمندی بیشتر مردم شهرستان را نیز به همراه داشته است.

مطالب پیشنهادی