12:24 1401/02/12

 

به گزارش مفتاح و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "محمدرضا محمدی" بیان داشت: کارشناسان تصادفات در استان اصفهان؛ با هدف احقاق حقوق مردم؛ و به استناد تبصره 3 ماده 14 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، نسبت به تعيين سهم تقصير سازمان‌هاي قصور کننده در وقوع تصادفات و يا خسارت به اموال و جان راننده و سرنشينان وسايل نقليه اقدام خواهند نمود.
وی افزود: در فرآيند رسيدگي به تصادفات علاوه بر تعيين ميزان خطاي راننده نسبت به تعيين نقش تقصير سايرين در تصادفات مثل خودروسازان، راه و سازمان هاي نظارتي که تاييديه نهايي در خصوص کيفيت و ايمني خودروها را براي استفاده مردم صادر مي کنند؛ نظير استاندارد و ... با تحليل دقيق علمي و منطقي در علت تامه تصادف لحاظ و به عرض مراجع قضايي مي رسد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان تاکید کرد: ابلاغ شده از تصادفات و ايمني خودروها مستند سازي؛ تا براي ارزيابي و اصلاح هم براي کارخانه سازنده و هم براي استاندارد ارسال شود.
سرهنگ محمدی تاکید کرد: نقش استاندارد در کيفيت و ايمني باتوجه به تاييد نهايي قطعات ايمني و خودرو باتوجه به تاييد نهايي قطعات و خودرو، اگر بيشتر از خودروسازان نباشد کمتر نيست؛ چرا که يکي از آيتم هاي شماره گذاري وسيله نقليه تاييد سازمان استاندارد است.

مطالب پیشنهادی