10:10 1401/04/25

به گزارش مفتاح وبه نقل از مدیر روابط عمومی بیمه سلامت استان اصفهان، تمامی افراد فاقد بیمه درمانی می توانند از طریق سامانه شهروندی بیمه سلامت و یا مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد تحت پوشش بیمه ای سازمان بیمه سلامت قرار گیرند.

مال وردی در ادامه گفت: این بیمه نامه هزینه ندارد و افراد فاقد پوشش بیمه درمانی به صورت رایگان بیمه می شوند. این بیمه فقط درمانی است و مشمول بازنشستگی نمیشود.

او در ادامه تاکید کرد: به بیمه شدگان از طریق پزشک خانواده در بخش خصوصی (پزشکان عمومی مطب دار که در نزدیک محل سکونت بیمه شده هستند ) با پرداحت حداقل ویزیت ۷۵۰۰ تومان خدمات درمانی ارائه می شود. همچنین  در سطح ۲ بیمارستانهای دولتی امکان دریافت خدمات دارند و در موارد اورژانس هم می توانند از خدمات مراکز درمانی دولتی بهره مند شوند.

اخبار بیشتر

یکسان‌سازی تعرفه‌های خدمات پزشکی در بخش خصوصی و دولتی

بنا به گفته وی ، هموطنان عزیز می توانند با کد دستوری ستاره ۱۶۶۶مربع (#۱۶۶۶*) از وضعیت بیمه ای و اعتبار بیمه نامه خود مطلع شوند. همچنین افراد که بیمه فعال سلامت همگانی دارند با همین کد دستوری از نام و  آدرس مطب پزشک خانواده آگاه شوند.

مطالب پیشنهادی