به گزارش خبرنگار مفتاح نیوز؛ حسین صادق زاده پوده دبیر استانی جبهه وحدت ملی بطور رسمی استعفای خود را از دبیری این جبهه اعلام و بزودی نامه استعفای خود را به دبیرکل جبهه متبوع ارائه خواهد نمود و پس از قبول و تایید، قطعی می گردد.

وی بیان علت استفای خود از این سمت را در زمان حساس پیش از انتخابات، به آینده نزدیک موکول و اعلام‌کرد بزودی مطالبی در خصوص علل این استعفا را از طریق جراید منتشر خواهد نمود.

حسین صادق زاده کارشناس ارشدحقوق وکیل پایه یک دادگستری و بازرس خانه مطبوعات استان اصفهان می باشد.

مطالب پیشنهادی