14:41 1400/11/30

به گزارش  مفتاح و به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، دکتر سید رضا مرتضوی، داشتن راهبرد و برنامه پیشرفت همه جانبه را رکن قوی تحول و تعالی در شهرستان ها برشمرد و افزود: برنامه تحول و پیشرفت شهرستان ها همان سند توسعه ای است که صدر و ذیل جامعه را همزمان در نظر بگیرد و به همه جوانب در قالب یک مفهوم پیشرفت و تحول بیندیشد.

نماینده عالی دولت در استان، اظهار داشت: فرمانداران شهرستان های تابعه می باید در تعامل و همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پیش نویس اولیه سند پیشرفت و تحول شهرستان خود را تا چند روز آینده در زمینه تامین مولفه های راهبردی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و … منطقه تحت تصدی خود در اختیار این سازمان قرار دهند تا برای تحقق رشد ۸ درصدی تعریف شده، برنامه ریزی و تمهیدات لازم اندیشیده شود.

رئیس شوای اداری استان، از فرمانداران خواست با نگاهی جدید و با هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، گزارش و پیش نویس اولیه ارائه کنند تا در بازه مشخص شده با همفکری کارشناسان و بروزرسانی شرایط، سند نهایی با محوریت آینده نگری دقیق و مبتنی بر ترقی و تعالی تهیه، تدوین، آماده و نهایی شود.

 

 

مطالب پیشنهادی