11:50 1402/01/06

به گزارش مفتاح وبه نقل از سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، وزیر  جهاد کشاورزی با بیان اینکه اصفهان استانی پیشتاز در کشور است، گفت: در ایجاد زنجیره ارزش در بخش کشاورزی باید تلاش داشت، فضا برای حضور سرمایه‌گذاران در صنایع تبدیلی و تکمیلی باید بیش از پیش فراهم شود.   

مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اصفهان استانی پیشتاز در کشور است و مدیران توانمند و خوبی دارد، گفت: در ایجاد زنجیره ارزش در بخش کشاورزی باید تلاش داشت، فضا برای حضور سرمایه‌گذاران در صنایع تبدیلی و تکمیلی باید بیش از پیش فراهم شود.

وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به اینکه بهره‌وری نیز باید افزایش یابد تا بتوان شرایط خوبی را رقم زد، افزود: خط قرمز ما فراوانی کالا است، هیچ‌چیزی نباید در سفره مردم کم باشد، دومین خط قرمز قیمت است، باید قفسه‌ها پر از کالا باشد و امنیت غذایی به طور کامل برقرار و قیمت‌ها متناسب با شرایط باشد.

 

ساداتی نژاد با بیان اینکه باید با روحیه جهادی اقدامات انجام شود، افزود: حوزه غذا بسیار با اهمیت است و اقدامات در این بخش آنی انجام می‌شود. اصفهان دارای ظرفيت‌های بسیار عظیمی در بخش کشاورزی است و نیاز است از این پتانسیل‌ها به بهترین شکل بهره گرفته شود.

او در ادامه با تاکید بر اینکه مدیران در فرصت‌های مختلف، با قدرت و جدیت وارد شوند، ادامه داد: مدیران باید  با توجه به شرایط زمانی و مکانی تصميمات لازم را اتخاذ و اجرایی کنند. خوشبختانه در ابعاد دانش و فناوری، اصفهان دارای مراکز علمی و تحقیقاتی بسیار توانمندی است و باید از این فضا بهترین بهره را برد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید تلاش کرد اعداد و ارقام دقیق و صحیح باشند تا بتوان کار را پیش برد، افزود:  طرح کاشت یک میلیارد درخت، باید حرکت داشت و جلو رفت، این موضوع بسیار مهم و جدی است. سازمان تعاون روستایی باید پوست‌اندازی داشته باشد، بازاررسانی و بازارگردانی باید توسط تعاون روستایی انجام و مسئولیت‌ها اجرایی شود،

او در ادامه اظهار داشت: دنیا با ابزار فروشگاه زنجیره‌ای بازارها را کنترل میکند، باید با این فروشگاه‌ها تعامل داشت و کار را جلو برد. تعاون روستایی در بازاررسانی به صورت فعالانه ورود داشته باشد تا همه مردم از این شرایط بهره‌مند شوند.

مطالب پیشنهادی