10:36 1396/12/23

 


به گزارش مفتاح و به نقل از روابط عمومی اورژانس آمار سوختگی حوادث شب گذشته تا صبح امروز 56 نفر مصدوم بیمارستانی بوده است. 44 نفر به صورت سرپایی و ما باقی در بیمارستان بستری شدند.

همچنین دو نفر مرد 20و15 ساله در بیمارستان الزهرا بستری شدند که یکی از آنها از ناحیه دست دچار قطع انگشت شدند.
طبق گزارش اورژانس 29 نفر به بیمارستان سوانح سوختگی منتقل شدند. از این تعداد 6نفر بستری(3پسر 6 و8و13 ساله 1مرد33 ساله 2دختر 10و16 ساله) بستری شدند.
20 نفر در بیمارستان فیض منتقل شدند که از این تعداد 19 سرپایی 1نفر مرد 31 ساله به دلیل اسیب قرنیه بستری شد.

یک دختر 11ساله به علت پارگی گونه در بیمارستان کاشانی بستری شد.

یک زن 53 ساله با پارگی فمور در بیمارستان محمد رسول الله شهر مبارکه بستری و یک
پسر 10 ساله به دلیل ترومای سر در بیمارستان حشمتیه نائین بستری شدند.

مطالب پیشنهادی