8:33 1402/06/23

به گزارش پایگاه خبری مفتاح، مدیر کل بیمه سلامت استان اصفهان با بیان مطلب فوق افزود: توانخواهان و معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی برای انجام خدمات فیزیوتراپی و ۵۹ کدخدمت توانبخشی حمایت ویژه بیمه ای دریافت می کنند.

دکتر محمد حسین صفاری افزود:پوشش بیمه ای خدمات توانبخشی معلولین براساس تعرفه مالکیت مرکز ارائه دهنده خدمت هست.

وی گفت : در راستای اجرای این تفاهمنامه، تاکنون بالغ بر ۲۷۷ میلیون تومان هزینه توانبخشی به صورت ویژه برای ۹۸ بیمار معلول، در استان اصفهان پرداخت شده است.

مدیر کل بیمه سلامت استان اصفهان تصریح کرد: در استان اصفهان ۲۵۹۲۰ توانخواه بهزیستی تحت پوشش بیمه سلامت داریم که همه این عزیزان می توانند با مراجعه به ۳۲۲ مرکز توانبخشی و فیزیوتراپی در استان اصفهان از پوشش بیمه ای ویژه در حوزه توانبخشی استفاده کنند.

مطالب پیشنهادی