19:33 1402/11/17

در جلسه مشترک با معاونت علمی ریاست جمهوری و سازمان مدیریت بحران وزارت کشور انجام شد؛ حمایت از شرکت های دانش بنیان در حوزه مدیریت سرمازدگی

 

به گزارش پایگاه خبری مفتاح، محسن دادار رئیس مرکز تحقیقات و آکوزش کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص این نشست گفت: در جلسه مشترک با معاونت علمی ریاست جمهوری و سازمان مدیریت بحران وزرات کشور در خصوص حمایت از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه ی مدیریت سرمازدگی به نتایج مطلوبی رسیدیم.

دادار در ادامه  افزود : سرمازدگی بعد از خشکسالی مهمترین تهدید علیه امنیت غذایی کشور است، لذا فعالیت علمی با هدف مدیریت این پدیده که تهدیدی جدی علیه کشاورزی و امنیت غذایی کشور است از ضرورت های کشور است.

 او با اشاره به برگزاری  اولین رویداد علمی مدیریت سرمازدگی در اسفندماه ۱۴۰۱ اضافه کرد: موفق شدیم شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه مدیریت سرمازدگی را شناسایی کنیم و دبیرخانه دائم مدیریت سرمازدگی در استان اصفهان را با همکاری مدیریت بحران استانداری راه اندازی نمائیم.

محسن دادار گفت : در این جلسه در خصوص ظرفیت دانش بنیان موجود در کشور و بانک اطلاعاتی فراهم شده از توانمندی های این شرکت ها گزارشی بیان نمودیم. وی افزود خوشبختانه توانستیم به راهکارهای عملی با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه مدیریت سرمازدگی دست پیدا کنیم .

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اظهار داشت: از همکاری های معاونت علمی ریاست جمهوری، معاونت سازمان مدیریت بحران کشور، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی سازمان مدیریت بحران کشور، مدیر کل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی و مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری اصفهان تشکر می نمایم و امیدوارم با حمایت از شرکت های دانش بنیان حوزه سرمازدگی بتوانیم از آسیب دیدن کشاورزان عزیز جلوگیری نماییم.

مطالب پیشنهادی