23:03 1401/02/22

 به گزارش مفتاح، زهره سادات کاظمی/ یک انبار چینی وبلور و صنایع دستی درساعت 20 و 20دقیقه امشب در خیابان حافظ  و در مجاورت بازار بزرگ اصفهان دچار حریق فوق سنگین شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی با اعلام این خبر گفت: وسعت این کارگاه بیش از  هفتصد متر بوده است وبا همت نیروهای آتش نشانی حریق مهار و از سرایت حریق به مغازه های اطراف و بازار اصفهان جلوگیری شده است.

فرهاد کاوه آهنگران از آسیب دیدن سه آتش نشان در این حادثه گفت وافزود: دو نفر در این حادثه دچار بریدگی دست و یک نفر هم دچار دودزدگی شدید شد که برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند. خوشبختانه در این حادثه هیچ یک از شهروندان آسیب ندیده است.

بنا به گفته او حریق با تلاش وحضور به موقع نیروهای آتش نشانی مهار شد، اما پاکسازی حریق به دلیل وجود جعبه های انبار شده در محل زمان بر است و باید برای جلوگیری از شعله ور شدن مجدد واطفا کامل حریق،  چک بشود.  

کاوه آهنگران در ادامه افزود: با توجه به اهمیت میراث فرهنگی و حفاظت از بازار بزرگ 17 ایستگاه آتش نشانی در این ماموریت شرکت داشتند. در این عملیات رینگ دوم بازار به جهت اهمیتی که داشت و برای جلوگیری از سرایت حریق به سایر مغازه ها و بازار، پوشش داده شد.  در این حادثه برای اطفا سریع حریق خودروهای  تخلیه دود، تنفس رسان، نوررسان و موتورسیکلت حضور داشتند. اطفا حریق دو ساعت ونیم به طول انجامید و با کمک نیروی انتظامی، شهرداری، اداره برق حادثه مدیریت وکنترل شد.

تنها ده درصد نکات ایمنی در بازار رعایت می شود

سخنگوی سازمان آتش نشانی در ادامه با تاکید بر اینکه در این حادثه خوشبختانه آسیبی به بخش بازار و میراث فرهنگی نرسید گفت: توصیه ای که برای فعالان داخل بازار داریم این است که کسبه حاضر در بازار ما را باید همراهی کنند. متاسفانه رعایت موارد ایمنی در بازار در حدود ده درصد است. بسیاری از مواقع  یک کپسول که می تواند مثل یک ایستگاه عمل کند وجود ندارد و کسبه برای حفاظت از مال واموال ومیراث فرهنگی دریغ می کنند. نیاز است برای حفاظت از میراث فرهنگی همه کسبه همکاری کنند تا سطح ایمنی بازار افزایش پیدا کند اما متاسفانه همکاری مطلوب نیست.

وی در ادامه افزود: مشکلات ما در بازار حریق و ریزش آوار وتخریب است ونیاز است با حمایت اصناف، شهرداری ومیراث فرهنگی هر چه سریعتر در این خصوص اقدام موثری صورت بگیرد وبرای جلوگیری از آسیب های بیشتر و فاجعه ای بزرگ تصمیم گیری بشود.

کاوه آهنگران با تاکید بر اینکه آتشنشانی تمهیدات لازم برای آموزش کسبه بازار انجام داده است گفت: نیاز است به یک جهاد ملی وحمایت دولتی به الاجبار برای ایمنی سازی مغازه ها اقدام کنند. تا میراث فرهنگی که متعلق به همه است محافظت بشود.  

مطالب پیشنهادی