12:27 1400/10/18

به گزارش مفتاح نیوز و به نقل از روابط عمومی انجمن مینی گلف فدراسیون گلف؛ دومین جلسه استانی مدیران انجمن مینی گلف فدراسیون گلف ایران در دوره سرپرست جدید انجمن با مدیران هیات گلف و کمیته مینی گلف استان لرستان در تاریخ هفدهم دی ماه یکهزار و چهارصد و بصورت مجازی برگزار شد.

در این جلسه احمدرضا دلیران فیروز سرپرست انجمن مینی گلف فدراسیون گلف
مهرداد کابلی نایب رئیس و هستی جعفری سرپرست دبیری انجمن مینی گلف کشور
مجید ترابی نژاد رئیس هیات گلف استان لرستان، علی یاری رئیس کمیته مینی گلف و شاهین وند دبیر کمیته مینی گلف استان لرستان حضور داشتند.

 

مطالب پیشنهادی