15:51 1400/03/22

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشوری مفتاح نیوز؛ سید محمدرضا آقامیری دبیر شورای هماهنگی ستاد مردمی دولت جوان انقلابی(حامیان آیت الله سید ابراهیم رئیسی)با اشاره به درخواست‌ های بی شمار از استان های مختلف کشور در راستای هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت ستادهای استانی، ضمن معرفی روسای ستادهای استانی ستاد مردمی دولت جوان انقلابی بر ضرورت یکپارچه سازی و هماهنگی بین معاونت های ستادهای کشوری تأکید کرد.

سید محمدرضا آقامیری ضمن تشکر از فعالیت ستادهای استانی ستاد مردمی دولت جوان انقلابی بر استفاده از تمامی ظرفیت های جوانان در ستادهای استانی تأکیدکرد.

مطالب پیشنهادی