13:59 1402/08/30

به گزارش پایگاه خبری مفتاح، حسن جعفری رئیس اتحادیه دامداران استان اصفهان در نشست خبری مصرف شیر وفواید آن بر کاهش آلودگی هوا از تولید روزانه 6هزار تن تولید شیر خام در اصفهان خبر داد و گفت: اصفهان رتبه اول تولید شیر خام را در کشوردارد و شیر تولید شده در اصفهان معادل تولید  17 استان کشور است.

جعفری در ادامه افزود: کل تولید شیر کشور ۱۱ و نیم میلیون تن است که  2 میلیون تن از این میزان شیر خشک و فرآورده های خام از جمله کره است که صادرات می شود. با کسر این میزان از تولید، حدود ده تن تولید شیر خام و لبنیات در کشور به مصرف مردم می رسد.  

بنا به گفته ریس اتحادیه دامداران استان اصفهان، تولید شیر خام از نظر کمی و کیفی درسالهای اخیر رشد خوبی داشته است.  سرانه تولید هر گاو در سالهای گذشته 25 کیلو بوده که امروز به تولید بالای ۴۰ کیلو تولید شیر رسیده ایم. ایران بعد از امریکا با کانادا رقابت سرسخت دارد و تولید شیر کشور و به خصوص دراصفهان بر مبنای دانش و با حضور متخصصان انجام می شود و این تخصص به سایر استان ها هم خدمات می دهد و توسعه دامداری در  استان اصفهان با حضور متخصص ها شکل گرفته است. 

جعفری با تاکید بر بالا رفتن کیفیت مباحث بهداشتی در دامداریها گفت:  در کل دامداریها برای دامها کد ملی تعیین شده است و خونگیری و مباحث بهداشتی در رتبه عالی است و سلامت شیری که قراراست در بازار مصرف شود در سطح عالی قرار دارد و مرتب توسط دامپزشکی رصد وپالایش می شود.  بسیاری از دامداری ها به سمت دریافت  کد ir  رفتند و این به این معناست که کل  فرایند تولید محصول از خرید مواد اولیه تا تولید محصول قابل رصد است.

او با اشاره به تولید شیر برابر با تولید 17 استان در اصفهان گفت: نسبت به سال قبل راندمان تولید شیر افزایش یافته است. دانشی که در دامداری ها حاکم است به افزایش تولید شیر وبقای دامداری ها کمک کرده است. بخشی از شیر به سایر استان ها می رود به طور مثال شیری مخصوص نوزاد در خراسان تولید می شود که ما شیرخام آنها را تامین می کنیم. ما برای استان های  تهران، مازندان ،مرکزی، خوزستان، قم، فارس ،البرز، خراسان رضوی وچهارمحال بختیاری شیر ارسال می کنیم.

تامین علوفه از استان های غربی وجنوبی

جعفری در خصوص  تولید شیر و خشکسالی موجود در استان اصفهان و تامین علوفه گفت: باید بگویم 20 سال پیش 100 درصد علوفه دامداری ها از شرق اصفهان تامین می شد، زمین های حاصلخیزی که می توانست دانه های بسیار خوبی تامین کند.  اما امروز با خشکی زاینده رود این فرصت گرفته شد و امروز علوفه مورد نیاز دامداران از استان های غربی وجنوبی تامین می شود. ذرت علوفه ای از خوزستان و فارس و سایر دانه  از غرب کشور تامین میشود. با توجه به اینکه علوفه کیلویی 800 هزینه حمل دارد اما با توجه به بالا بودن راندمان تولید شیر اقتصادی شده است.

او در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه تورم هر روز قیمت شیر را دستخوش تغییر قرار داده است گفت: تعیین قیمت شیر خام تابع مقررات تنظیم بازار است و دولت تعیین می کند. با اینکه از ابتدای سال شیر بر اساس چربی ۳و۲دهم کیلویی ۱۵ هزار تومان تعیین شده است.  اما با توجه به افزایش هزینه ها روبرو بوده ایم و درخواست بازنگری داشته ایم که ولی سیاست این است به مصرف کننده فشارنیاید. ما هم با افزایش رندمان تولید به سمت اقتصادی کردن تولید حرکت کرده ایم.

مطالب پیشنهادی