9:38 1400/01/24

ناسا اعلام کرد که عکسی که توسط مریخ نورد گرفته شده در واقع رنگین کمان نیست بلکه پدیده ای متفاوت است.

به گزارش صفحه توئیتر ناسا ، عکسی که توسط مریخ نورد Perservance گرفته شده در واقع رنگین کمان نیست بلکه پدیده ای متفاوت است.

به گزارش اسپوتنیک، ناسا تصریح کرد که در مریخ رنگین کمان نمی تواند ظاهر شود زیرا آب کافی برای چگالش در مریخ همانند کره زمین وجود ندارد و به دلیل دمای بسیار پایین نمی تواند مایع باشد. بنابراین ، هیچ قطره ای تشکیل نمی شود و هیچ نوری از آنها منعکس نمی شود.

در این گزارش امده است که "بسیاری از مردم می پرسند: آیا این رنگین کمان در مریخ است؟ نه رنگین کمان نمی تواند اینجا باشد. این قوس فلش از لنز است."

مطالب پیشنهادی