11:05 1401/01/30
به گزارش مفتاح وبه نقل از  خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: با توجه به مصوبه پارسال دولت در خصوص حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و لزوم ساخت و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی برای متاهلان، این دانشگاه (صنعتی اصفهان) خوابگاه‌های متاهلی خود را با کمک وزارت علوم و تحقیقات و همچنین خیران افزایش داد و در حال حاضر ۱۵۰ واحد مسکونی برای این دسته از دانشجویان فراهم آورده است.

 

محسن شنبه افزود: درخواست تمامی دانشجویان متاهل خانم و آقا بررسی و پس از تایید می‌توانند از ظرفیت این خوابگاه‌ها استفاده کنند.
مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه از این ۱۵۰ دستگاه واحد مسکونی ۱۳۰ واحد به دانشجویان متاهل ارائه شده گفت: در حال حاضر هفت بلوک مخصوص متاهلان است که هر بلوک 24 واحد دارد و تعداد دانشجویان خوابگاهی این دانشگاه دو هزار نفر هستند که تا هفته آینده به دو هزار و ۸۰۰ نفر خواهد رسید.
طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» سال گذشته تصویب و تائید شد.

 

 
 
 

مطالب پیشنهادی