22:31 1401/02/17

به گزارش مفتاح، محمد علی هاشمی مدیر عامل جمعیت هلال احمر اصفهان در سالروز صدسالگی تشکیل جمعیت هلال احمرو وبه مناسبت هفته هلال احمر در نشست خبری به حضور موثر هلال احمر در صد سال فعالیتش اشاره داشت وگفت: شعار جمعیت هلال احمر حفظ کرامت انسانی و تسکین الام بشری و ترویج صلح ودوستی است وماموریت اصلی ما طبق اسناد بالادستی آمادگی در برابر حوادث و پاسخگویی به حوادث است. احترام به انسانها و کمک به بشریت بودن در نظر گرفتن نژاد و قومیت و کمک به افراد آسیب دیده، هدف جمعیت هلال احمر است.

هاشمی در ادامه به یادآوری حضور پررنگ و متفاوت هلال احمر در زمان جنگ پرداخت وافزود: فعالیت هلال احمر از زمان جنگ همچنان ادامه دارد. در زمان جنگ ستاد مشترک امداد ونجات در هلال احمر تشکیل و فعالیت هلال احمر از آموزش امدادگران شروع شد که در آن زمان 4 هزار نفر نیرو آموزش دیدند. البته تعدادی از نیروهای امدادی نیز در زمان جنگ به شهادت رسیدند که 380 نفر شهید امدادگر شناسایی شدند و در هفته هلال احمر از خانواده شهدا تجلیل خواهیم داشت.

بنا به گفته هاشمی تشکیل نقاهتگاه، تخلیه مجروحین، امدادرسانی به مجروحان در بمباران شهری، کمک به راه اندازی بیمارستان صحرایی، ایجاد ارتباط با اسرا جنگ توسط کمیته بین المللی سلیب سرخ، ارتباط با خانواده اسرا، جمع آوری کمک های مردمی و پشتیبانی از جبهه های جنگ، راه اندازی ارودگاه مهاجرین واسرای عراقی از جمله اقدامات هلال احمر در زمان جنگ بوده است.

حرکت به سمت جامعه تاب‌آور

مدیر عامل جمعیت هلال احمربه اقدامت موثر این جمعیت در دوران کرونا اشاره داشت وگفت: جمعیت هلال احمر در سال 99 و 1400 اقدامات موثری داشته است. حضور داوطلبان در نظارت و تذکر بر رعایت پروتکل های بهداشتی، حضور در بیمارستان‌ها برای پشتیبانی و تهیه واکسن با کمترین قیمت از مهمترین اقدامات بوده است.

او در ادامه چشم انداز جمعیت را حرکت به سمت جامعه تاب اور عنوان کرد وادامه داد: برنامه های سال جدید هم ادامه دهنده اهداف سال گذشته خواهد بود ولی کمک به ایجاد جامعه تاب‌آور و افزایش تاب‌آوری کاهش خطر و پاسخگویی موثر به سوانح وحوادث در راس فعالیت‌ها قرار خواهد گرفت. تشکیل 380 خانه هلال در جهت افزایش تاب آوری و آموزش مردم در دستور کار قرار گفت. این خانه های هلال در نقاط مختلف و روستاها تشکیل شده و گسترش خواهد یافت.

توانبخشی حلقه مفقوده سیستم درمان

او راهبرد دوم جمعیت هلال احمر را کمک به تامین زندگی سالم برای مردم دانست وگفت: توانبخشی و بازگشت به زندگی حلقه مفقوده سیستم درمان است که به لحاظ پرهزینه بودن برای جامعه، به آن بی توجهی شده است و ما در حوزه توانبخشی احساس نیاز کرده ایم و توسعه خدمات توانبخشی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

هاشمی توسعه مشارکت اجتماعی با توجه به نقش جوانان و توسعه کار داوطلبی را راهبرد سوم جمعیت هلال احمر بیان کرد وافزود: اگر خدمات داوطلبانه در کشور گسترش پیدا کند، دیگر شاخص‌ها به ویژه شاخص اقتصادی را می توانیم توسعه دهیم. طبق برآوردها ارزش اقتصادی خدمات داوطلبانه در استان اصفهان به بیش از 10 میلیارد تومان می رسد که رقم قابل توجهی است.  

مطالب پیشنهادی