10:33 1402/07/08

به گزارش پایگاه خبری مفتاح وبه نقل از  روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد، احمد رضایی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان، با تشریح بسته های تشویقی برای کارفرمایان، اظهار داشت: کارفرمایان بنگاه های اقتصادی به ازای بکارگیری هر نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد از بسته های تشویقی شامل؛ تسهیلات کارفرمایی و یا پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی بهره مند خواهند شد.

احمد رضایی با بیان اینکه ۷۲۸ مددجوی اصفهانی در دوره چهارساله اخیر از طریق پرداخت تسهیلات کارفرمایی در بنگاه های اقتصادی مشغول به کار شده اند، ادامه داد: به کارفرمایان برای بکارگیری هر نفر از مددجویان، معادل سقف فردی تسهیلات شورای پول و اعتبار با سرانه هر نفر ۱۵۰ میلیون تومان و حداکثر ۲۷ نفر، از اعتبارات قرض الحسنه منابع بانکی پرداخت می شود.

وی با اشاره به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی با بکارگیری مددجویان، افزود: پرداخت ۲۳ درصد جمع مبالغ حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار با کارکرد ۳۰ روز کامل، یکی از دیگر از تسهیلاتی است که در قالب بسته های تشویقی به کارفرمایان پرداخت می شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان، با تاکید بر اینکه شرکت های دانش بنیان با رعایت ضوابط مربوطه می توانند همزمان از هر دو بسته تشویقی بهره مند شود، گفت: کارفرمایان کارگاره های تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی در سطح استان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص بسته تشویقی سهم بیمه کارفرما و تسهیلات کارفرمایی، به واحد اشتغال و خودکفایی ادارات کمیته امداد استان مراجعه کنند.

مطالب پیشنهادی