12:55 1400/05/03

گزارش تصویری تمرین گلف یون کانگ هیان سفیر سئول در تهران به همراه معاون خود و دکتر حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف ج..ا.ا و دبیرکل کنفدراسیون مینی گلف آسیا و مهرداد جمشیدی دبیر کل فدراسیون گلف ج.ا.ا و از مربیان برجسته گلف کشور در زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب تهران

شورای اطلاع رسانی و بین الملل فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران

مطالب پیشنهادی