11:25 1399/12/02

به گزارش مفتاح نیوز به نقل از روابط عمومی کمیته تای کیک بوکسینگ جمهوری اسلامی ایران؛ تمرین گروهی و هماهنگ سازی تکنیک های بانوان قهرمان استان های تهران و مرکزی برابر پروتکل های بهداشتی ویروس کرونا با حضور اساتید این رشته آمنه مومنی، مریم یوسفی، فاطمه نجفلی، مهشید فرزی، مهین رضازاده و زهرا خشه برگزار شد.

مطالب پیشنهادی