9:22 1400/04/17

به گزارش مفتاح نیوز به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی؛ یوسف بهتری رئیس فدراسیون، با اعطای حکمی، مهدی رودگر را تا پایان سال 1400 به عنوان رئیس ” کمیته تای کیک بوکسینگ”  منصوب کرد.

ارتقا، هدایت و نظارت موثر بر فعالیت های کمیته تای کیک بوکسینگ، ایجاد زیرساخت های مناسب برای تعالی و تشویق خانواده ها به منظور توسعه  ورزش های رزمی در بخش همگانی، توسعه و تقویت فعالیت های گروه با رویکرد شکوفایی، هماهنگی کامل با فدراسیون و هیئت های استانی از جمله مهمترین فعالیت های رودگر هستند.

 

مطالب پیشنهادی