14:20 1395/10/28

به گزارش مفتاح، آیت الله سیدحسن مصطفوی، استاد برجسته فلسفه اسلامی در همایش ملی «فلسفه مضاف» که در حوزه علمیه امام رضا (ع) برگزار شد، اظهار دکرد: دلیل نسبت دادن علوم به فرقه های خاص باید مشخص شود زیرا علم برای همه است و شیمی یا فیزیک اسلامی معنایی ندارد مگر آنکه مناسبتی داشته باشد.

 وی با طرح این سوال پیرامون چرایی خلق تعبیر فلسفه اسلامی، افزود: این فلسفه به سه دلیل اسلامی نامیده می شود زیرا معتقد به علم خداوند است یعنی خدا عالم به همه چیز است، اعتقاد به فاعلیت خداوند دارد و چیزی را خارج از دایره فاعلیت خدا نمی داند و در نهایت معتقد به قدرت خداوند است و این قدرت را بی نهایت می داند.

 آیت الله مصطفوی با بیان اینکه در فلسفه اسلامی به این سه اصل به طور جامع پرداخته می شود، تصریح کرد: فلسفه اسلامی با فلسفه ارسطویی متفاوت است زیرا ارسطو معتقد است که عالم مبداء دارد و اعتقادی به خالق و فاعل بودن ندارد اما فلاسفه مسلمان مانند مرحوم ملاصدرا به این سه اصل مهم اعتقادیِ اسلام در فلسفه پرداخته است.

 موسس بنیاد فلسفی ابن سینا با اشاره به اینکه فلاسفه مسلمان فهم کردند که خداوند به همه چیز عالم است، تاکید کرد: آنان معتقد بودند خداوند فاعل به عنایت است و آنچه در نظام خلقت داریم همگی در ذات خداوند جمع شدند و در نهایت نیز قدرت بی پایان حق را جزو اصول ریشه دار خلقت می دانستند.

 وی اضافه کرد: ابوعلی سینا می گوید خلقت لازمه حق است در حالی که ارسطو در زمینه خلقت ابهام داشت در حالی که خداوند نور است یعنی همه عالم جلوه اوست و فلاسفه اسلامی معتقد بودند که عالم جلوه و ظهور حق است.

 آیت الله مصطفوی ادامه داد: ملاصدرا می گوید زمانی که وجود اسیر شد لازمه اش ادراک است و باید خالق خود را درک کند که بدین جهت به تسبیح خداوند خواهد پرداخت یعنی هم خداوند اجباری نیست.

 این استاد برجسته فلسفه اسلامی با بیان اینکه همه عالم تسبیح گوی خداوند هستند، گفت: تمام موجودات عالم دارای شعور و ادراک هستند و خود و خداوند را می شناسند و از دلیل خلقت خود باخبر هستند اما این فهم و شعور به اندازه ای معین است.

وی با اشاره به اینکه فلسفه اسلامی بی نظیر است، ابراز کرد: این فلسفه اگر مبنایی را خراب کند بنایی جدید را می سازد و انسان را به سمت بالا و کمال سوق می دهد که دلیل آن بنا و پایه این فلسفه یعنی اعتقاد به سه اصل فاعلیت، علم و قدرت خداوند است در حالی که فلسفه های غرب بی پایه هستند.

آیت الله مصطفوی تاکید کرد: فلسفه های غربی نباید شما را فریب دهد، مطالعه فلسفه را در دستور کار قرار دهید اما نه مانند روال فعلی در حوزه های علمیه که تنها ملاک اخذ نمره شده است.

این استاد برجسته فلسفه اسلامی با ابراز تاسف از کنار گذاشتن مباحث طبیعیات در آموزش های کنونی تاکید کرد: با این عمل متضرر شدیم زیرا الهیات بر پایه طبیعیات قرار دارد و اینها پیوسته است و کسی که طبیعیات را نداند قادر به فهم الهیات نخواهد بود و اگر به همین شیوه ادامه دهیم در آینده برای فهم فلسفه اسلامی باید دست به دامن اندیشمندان غربی شویم.

 وی در پایان خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری طی دیداری از حذف شرح منظومه از دروس حوزوی اظهار تأسف می کردند و امروز نیز نیاز است حوزه های علمیه تهران احیا شوند.

منبع: خبرگزاری بسیج

مطالب پیشنهادی