12:12 1400/06/13
 
به گزارش مفتاح وبه نقل از  اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، آذر کیوان امیرپور در خصوص تزریق دوز دوم واکسن فرهنگیان اظهار داشت: تزریق دوز دوم واکسن فرهنگیان از دوشنبه هفته گذشته در استان اصفهان آغاز و هم اکنون در حال انجام است که امیدوارم تا نهایتاً پایان هفته جاری یا اواسط هفته آینده به طور کامل تزریق شود.

وی با اشاره به تزریق ۵۳ هزار دوز واکسن به فرهنگیان برای مرحله اول افزود: این تعداد معادل ۷۵ درصد کل تعداد فرهنگیان است، ۲۵ درصد مابقی معمولاً افرادی بودند که در پایگاه‌های بیرون واکسن گرفته بودند یا مواجهه با بیماران داشتند که باعث شده نتوانند در وضعیت فعلی واکسن خود را تزریق کنند.


معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش اصفهان در خصوص تأمین واکسن در روزهای جاری تصریح کرد: واکسن یک موضوع ملی است و مسئله‌ای نیست که بتوانیم در استان برای آن تصمیم بگیریم، اگر واکسن برسد ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که سریعاً تزریق انجام شود، در این هفته دوز دوم واکسن‌های کوو برکت و سینوفارم تزریق می‌شود و کسانی که واکسن آسترازنکا تزریق کرده‌اند در اوایل آبان ماه دوز دوم خود را دریافت می‌کنند، البته تعداد این افراد خیلی زیاد نیست و اگر قرار به حضوری بودن مدارس باشد این افراد می‌توانند با یک ماه تأخیر در کلاس‌ها حاضر باشند.


به گزارش مهر، امیرپور با تاکید بر اختیاری بودن تزریق واکسن ابراز داشت: اگر مدیری اصرار به تزریق واکسن دارد بر حسب وظیفه است که همکار نگوید به من اطلاع رسانی نشده است و مدیر تلاش دارد کار خود را انجام دهد و گزارشی مبنی بر اجبار کردن مدیر به تزریق واکسن معلمان و کادر مدرسه وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد: اگر در وضعیت فعلی معلمی تمایل به تزریق واکسن نداشت در آینده با تغییر نظر خود می‌تواند اقدام به دریافت واکسن کند و مشکلی در این خصوص وجود ندارد، در ضمن معلمان در گروه‌های سنی نیز می‌توانند برای تزریق واکسن اقدام کنند.

 

مطالب پیشنهادی