17:36 1400/10/27

به گزارش مفتاح و به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، مصطفی خضری روز یکشنبه در دومین جلسه کارگروه فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک استان در استانداری اصفهان افزود: این سند باید بر اساس سند بالادستی و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک تدوین می‌شود.

وی  با بیان اینکه تحقق دولت الکترونیک یکی  از دغدغه‌های مدیران استان است ادامه داد: برای تدوین این سند باید آسیب شناسی و ترسیم وضع موجود و وضع مطلوب استان انجام شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان با اشاره به اینکه این سند باید شهروند محور باشد اظهار داشت: می خواهیم خدمات خود را در درجه اول برای رضایت شهروندان به‌صورت الکترونیک ارائه دهیم و کاهش هزینه ها و شفافیت در مراحل بعدی قرار دارد.

وی با بیان اینکه صرف ارسال پیامک برای ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان کافی نیست اضافه کرد:باید فهرستی از الزامات تحقق دولت الکترونیک در استان از جمله بودجه، تعریف فرآیندها، اختیارات، ملاحظات امنیتی و چالش‌های آن مورد توجه قرار گیرد.

خضری خاطرنشان کرد: مدیریت فناوری اطلاعات استانداری باید ضمن بررسی الزامات و چالش‌های تحقق دولت الکترونیک در استان را بر اساس اسناد بالادستی،  وضعیت موجود را تبیین و ترسیم و الزامات و چالش‌های آن را بررسی کند.

وی تاکید کرد: دغدغه مدیریت استان اصفهان حذف هرگونه مراجعه برای پیگیری‌های اداری برای یک دوره زمانی مناسب و منطقی است و در این حوزه دغدغه‌هایی وجود دارد که امیدواریم با کمک همه دستگاه‌ها و پیگیری مدیریت فناوری اطلاعات استانداری بتوانیم به این امر مهم دست پیدا کنیم.

به گفته وی،  با پیشنهاد اعضای این کارگروه باید به سمت تدوین سند بالادستی توسعه خدمات الکترونیک به شهروندان در استان اصفهان بر اساس اسناد بالادستی و با تبیین شرح وظایف برای دستگاه‌های مختلف اقدام کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان گفت: پایش انجام الزامات قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به‌عنوان دستور کار بعدی این جلسه بود که مقرر شد پایش مجددی در این زمینه انجام شود و در صورت وجود نواقصی در این حوزه، نسبت به رفع آنها با محوریت و مسوولیت مدیریت روابط عمومی استانداری اقدام شود.

دومین جلسه کارگروه فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک استان در دوره جدید با دستور کار توسعه دولت الکترونیک و اخذ و پاسخگویی الکترونیک نامه های مردم به استانداری در سالن جلسات شماره ۲ استانداری اصفهان برگزار شد.

 

مطالب پیشنهادی