9:06 1401/10/26

به گزارش مفتاح و به نقل از  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)؛ محمد بنائیان معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار داشت: در طی برگزاری جلسات کمیته کارشناسی شهرهای وزوان، دولت آباد، بافران، شهرضا، زیباشهر، نایین، دامنه، فولادشهر، چرمهین، بویین و میاندشت، اردستان و اصفهان در ماه جاری، طرح تفصیلی شهرهای اردستان، زیباشهر و شهرضا و موارد جاری برخی از شهرهای استان مورد برررسی قرار گرفت.  

وی در خصوص مباحث مطرح شده در جلسات اخیر کمیسیون ماده ۵ استان اصفهان بیان داشت: این جلسات با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان برگزار و در طی آن به بررسی طرح تفصیلی شهرهای زاینده رود و ابریشم، بررسی موارد طرح تفکیکی اراضی الحاق شده به محدوده شهرهای تودشک، کوهپایه، هرند، سمیرم، حنا، کمه در جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن و موارد جاری شهرهای هرند، کلیشاد و سودرجان پرداخته شد.  

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص وضعیت طرح های توسعه شهری شهر ابریشم عنوان کرد: این شهر از توابع شهرستان فلاورجان است که طرح جامع آن در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید و با توجه به همجواری و رشد جمعیت و کمبود اراضی در جهت رشد و توسعه شهر، استفاده از ظرفیت های بالقوه تاثیر به سزایی در بهره وری اراضی دارد و از بین رفتن زمین های کشاورزی و باغات واقع در حریم شهر و ساخت و سازهای خلاف بر ضوابط جلوگیری می شود.  

وی با اشاره به برگزاری هفدهمین جلسه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست گفت: در این کارگروه موارد تدقیق محدوده شهر اصفهان، اقدام ملی شهر حبیب آباد، بررسی طرح جامع شهر جوشقان قالی و ... مطرح شد.   

بناییان گفت: گروه کاری تلفیق زیر بنایی نیز در راستای بررسی الحاق به محدوده و پکیج فاضلاب شهر دهاقان، ایجاد و توسعه SDI در اصفهان و بررسی سایر موارد با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان برگزار و مباحث رسیدگی شدند.  

 

مطالب پیشنهادی