12:54 1401/09/02

 

به گزارش مفتاح وبه نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، کارگروه توسعه و مدیریت استان با حضور استاندار اصفهان، معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استانداری و سایر اعضا برگزار شد.
در این نشست دکتر سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان با اشاره به تأکید ریاست جمهوری بر بهره‌وری دستگاه های اجرایی، گفت: معیار سنجش و شاخص های بهره‌وری دستگاه های اجرایی بایستی دقیق، مشخص، کمّی، کاربردی و متمرکز باشد.
وی ادامه داد: برای رسیدن به نتایج واقعی بایستی مأموریت های دستگاه اجرایی به صورت موردی توسط کمیته بهره‌وری و نمایندگان دستگاه مربوطه مرور و سپس ابلاغ شود تا از نتایج غیر حقیقی گذر کنیم و نتایج عملیاتی و قابل اتکا باشد.
استاندار اصفهان افزود: اعضایی که در کارگروه توسعه و مدیریت استان و کمیته بهره‌وری هستند بایستی فارغ از مسئولیت خود و با نگاه و رویکردی فرابخشی و فرادستگاهی تعامل داشته باشند تا تصمیماتی که اخذ می شود منجر به خروجی کاربردی و قابل اندازه‌گیری باشد.
استاندار اصفهان به توسعه و پیشرفت استان در قالب شاخص های تعریف شده اشاره کرد و گفت: توسعه توریسم و گردشگری سلامت، توسعه انرژی پاک و فاصله گرفتن از مصرف سوخت های فسیلی و سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی در قالب توسعه صنایع هایتک برخی از شاخص های استان هستند که بایستی مد نظر قرار بگیرند.
دکتر مرتضوی در خصوص ارتقای ظرفیت واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد: واحد‌های تولیدی که کمتر از ظرفیت فعالیت می کنند و واحد‌های نیمه ساز، بایستی مورد رصد قرار بگیرند و براساس میزان پیشرفت دسته بندی شوند تا با یک زمانبندی مشخص در اولویت تکمیل و بهره‌برداری قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه رویکرد مدیریت استان استفاده حداکثری از منابع و زیرساخت های موجود است، ادامه داد: در کنار این موارد بایستی به سراغ فعالیت های نرم برویم و با تجمیع برخی واحدها در قالب یک شبکه واحد بهره‌وری این واحدها را افزایش دهیم. بعضاً می توان با تجمیع چند واحد تولیدی که ظرفیت مناسب را دارند شاهد افزایش بهره‌وری این واحدها باشیم.

مطالب پیشنهادی