14:30 1401/08/24

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان:  بر کیفی نمودن آموزشهای مهارتی ویژه سربازان وظیفه تاکید نمود

 به گزارش  مفتاح وبه نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان، آرش اخوان طبسی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان طی نشستی با سرهنگ هاشمی معاون نیروی انسانی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان بر کیفی نمودن آموزش ها ویژه سربازان وظیفه تاکید نمود.

درا ین نشست آرش اخوان طبسی ضمن خرسندی بر تعاملات مجموعه اداره کل با مجموعه سپاه استان بیان داشت: همکاری های مشترک با نگاه و تدابیر همکاران موجب خدمت رسانی بسیار مطلوب به سربازان وظیفه در بحث آموزش ومهارت گردیده است.

وی افزود: بعد از تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص مهارت آموزی سربازان وظیفه، این اداره کل پس از نیازسنجی به مهارت آموزی هدفدار ویژه سربازان وظیفه با برنامه ریزی منسجم اقدام نمود وباعث اثرات مطلوب مهارت آموزی سربازان وظیفه گردید.

درادامه سرهنگ هاشمی ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته گفت: تشویق سربازان به مهارت آموزی فنی وحرفه ای در دستور کاراین یگان بوده و بارضایتمندی شاهد اثرات خوبی دراین خصوص بوده ایم.

وی یکی از اقدامات خوب اداره کل را ایجاد مرکز آزمون الکترونیکی در پادگان زین الدین عنوان نمود و افزود: با هماهنگی واقدامات تیمی دومجموعه موفقیت در امر مهارت آموزی ویژه سربازان وظیفه را شاهد هستیم.

درپایان رمضان خالدی کارشناس آموزش اداره کل اظهار داشت: قبل از مهارت آموزی سربازان وظیفه،توسط اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان نیازسنجی صورت گرفته وتوجه ویژه ای به آموزش سربازان وظیفه در حوزه مهارت آموزی انجام شده است.

وی در خصوص گسترش آموزش در محیط کار واقعی با کیفیت ویژه سربازان وظیفه مطالبی ارائه داد.

درحاشیه این مراسم لوح تقدیردرخصوص پیشبرد اهداف قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه سپاه استان به امضاء مجتبی فدا فرمانده قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه سپاه استان اصفهان به آرش اخوان طبسی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان و همکاران حوزه مهارت آموزی سربازان وظیفه اداره کل اهدا شد.

مطالب پیشنهادی