13:40 1400/06/28

به گزارش مفتاح وبه نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)؛ علیرضا قاری‌قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار کرد: با پیگیری‌های حقوقی از سوی این اداره‌کل در راستای رفع تصرف اراضی ملی استان اصفهان و با حمایت جدی دستگاه قضایی در این خصوص، 397 رای قضایی به نفع دولت و بیت‌المال اخذ شد.

وی افزود: این آرا مربوط به پرونده‌های مهم و حساس اختلافی این اداره‌کل با متصرفان و زمین‌خوارانِ بیش از 877.9 هکتار از اراضی ملی در سطح استان اصفهان بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اذعان داشت: 40 فقره رای قطعی قضایی در راستای رفع تصرفات غیر مجاز اجرا شد که به تبع آن 2.3 هکتار از اراضی ملی در سطح استان به دولت اعاده شد.

وی ادامه داد: به موجب دست‌درازی به 53 هکتار از اراضی دولتی، 65 مورد طرح دعوی و پرونده حقوقی علیه اشخاص متخلف تشکیل شده است.

قاری‌قرآن گفت: اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان با حمایت دستگاه قضایی هیچ مماشاتی با زمین‌خواران ندارد و تصرف اراضی ملی به هر بهانه‌ای که صورت گرفته باشد نتیجه‌ای غیر از تعقیب قضایی و محکومیت کیفری و قلع و قمع و زیان ناشی از آن برای متصرفان به همراه ندارد.

وی در پایان با تاکید بر جدیت این اداره‌کل در برخورد با متصرفان اراضی ملی اذعان داشت: ادار‌ه‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان نسبت به اشخاصی که اقدام به دست‌اندازی به اراضی ملی می‌کنند به‌هیچ وجه مسامحه نخواهد کرد.

 

مطالب پیشنهادی