به گزارش مفتاح، دادستان بوشهر از بازداشت ۷ نفر از کارکنان گمرک بوشهر به علت اخذ رشوه از ترخیص کاران و صاحبان کالا خبر داد.

علی حسن‌پور در ارتباط با دستگیری و بازداشت تعدادی از کارشناساس و اشخاص ذی‌سمت در گمرک بوشهر گفت: در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از وصول گزارشی از یکی از مراجع نظارتی به‌عنوان ضابط قوه قضائیه مبنی بر اخذ رشوه توسط تعدادی از کارکنان گمرک بوشهر از ترخیص کاران و صاحبان کالا، موضوع به یکی از بازپرسان این دادسرا ارجاع شد.

وی اضافه کرد: سپس دستورات لازم برای بررسی موضوع صادر و پس از انجام تحقیقات لازم، به ترتیب هفت نفر از کارشناسان و اشخاص ذی‌سمت تحت تعقیب قرار گرفته و پس از تفهیم اتهام به هر کدام دایر بر اخذ مبالغی بین ۳۵۴ میلیون تا ۱۴ میلیارد ریال، قرار بازداشت موقت در خصوص آنان صادر و برای انجام تحقیقات بیشتر تحت نظر قرار گرفتند.

دادستان بوشهر ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات، تعدادی از آنان با صدور وثیقه آزاد و تعدادی نیز در بازداشت به سر برده و رسیدگی در این خصوص در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر ادامه دارد.

منبع: مهر

 

مطالب پیشنهادی