12:03 1401/02/06
 

 

به گزارش مفتاح وبه نقل از  اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، احمدرضا مصور درباره اعلام شفاف آرای اعضای شورای شهر براساس طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری اظهار کرد: در طرح شفافیت یک‌بند پیش‌بینی شده است که اعضای شورای شهر را مکلف می‌کند آرای مصوبات را شفاف‌سازی کنند. هم‌اکنون کاملا مشخص است که هر عضو شورا به چه طرحی رأی می‌دهد و به چه طرحی رأی نمی‌دهد.

وی با اشاره به شفاف سازی در زمینه فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی گفت: در دوره گذشته عوارض صـدور پــروانه ساختـــمانی در همــه مناطق به‌صورت یکسان افزایش پیدا می‌کرد اما در این دوره افزایش عوارض با توجه به موقعیت زمین به لحاظ متراژ و منطقه است.

رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای شهر اصفهان افزود: هدف از این تصمیم، برداشته شدن بار هزینه‌های بالا از دوش مناطق کم‌برخوردار است. 

مصور تصریح کرد: براین اساس، حدود ۶۰ درصد مناطق با ۱۰ درصد افزایش قیمت در عوارض روبرو هستند و ۲۴ درصد مناطق عوارض بیشتری پرداخت می‌کنند.

وی با بیان اینکه مقدمات لازم در معاونت شهرسازی انجام شده تا این موضوع از خردادماه اجرایی شود، افزود: در این اقــدام بخــش مهمـــی از امضاهای طلایی و رانت‌دار حذف خواهد شد.  

رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای شهر اصفهان خاطرنشان کرد: امیــدوارم کــه ایـــن طرح به‌منـــزله یک خدمــت بزرگ به شهــروندان و حاصل همکاری بسیار مؤثر شورای شهر و شهرداری باشد تا بتوانیم از فواید آن برای شهروندان استفاده کنیم. 

وی با بیان اینکه اقـــدامــاتی که تــاکنــون انجــام‌شده براساس زمان‌بندی‌های طرح است و کمیــسیون پــایــش به‌طــور دقیــق زمان‌بندی‌ها را کنترل و کمیته سلامت اداری آن‌ها را اجرایی می‌کند، تصریح کرد: اعضای شورای اسلامی شهر هم با دقت و وسواس آن را دنبال می‌کنند تا بند بند این طرح مفید در شهر رخ دهد. درمجموع می‌توانم ارزیابی کنم که ســرعت پیشــرفت اجــرای طــرح شفافیت به همت اعضای شورای اسلامی شهــر، شهـــردار، معــاونـــان و مدیرانش به‌سرعت در حال انجام است و در رأس زمان‌های مقرر همه بندها اجرایی می‌شود.

 

مطالب پیشنهادی