23:04 1400/10/04

ایجاد شورای حل اختلاف تخصصی برای اهالی رسانه و مطبوعات استان اصفهان جزو ملزومات امنیت شغلی اصحاب رسانه است. حسین صادق‌زاده پوده مشاور حقوقی خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مفتاح نیوز گفت: در راستای کاهش حجم پرونده های ورودی به محاکم و شوراهای حل اختلاف، لزوم و ضرورت وجود شعبه ای از شورای حل اختلاف بصورت تخصصی مربوط به اصحاب رسانه احساس می‌شد، به همین منظور برای رعایت شأن و منزلت خبرنگاران و صیانت از حقوق اصحاب رسانه این اقدام انجام شد.


حسین صادق زاده پوده تصریح کرد: با توجه به اینکه اصحاب رسانه و خبرنگاران زبان گویا و چشم بینای مردم تلقی می‌شوند باید یک شعبه از شورای حل اختلاف به صورت تخصصی و ویژه برای پرونده رسانه های دارای مجوز و اصحاب رسانه ای که حائز شرایط خاص وزارت فرهنگ و ارشاد هستند، وجود داشته باشد.
او با بیان اینکه این نهاد در راستا حل، اصلاح و رفع خصومت به پرونده هایی که یکی از طرفین اصحاب رسانه هستند کمک می‌کند افزود: این کار جزو موارد لازم در یک تشکل است چراکه باید شأن و منزلت افرادی که در این تشکل حضور دارند حفظ شود تا در انجام کار ها و فعالیت‌های محوله خود آرامش کافی را داشته باشند.
مسئول کمیته حقوقی خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان خاطرنشان کرد: در مجموعه مطبوعات باید شخص فعال در این عرصه از آرامش روانی کامل و کافی برخوردار باشد تا بتواند نسبت به مطالبه‌گری و بیان واقعیت در حوزه های تخصصی و مربوطه اقدام کند.
صادق‌زاده پوده اضافه کرد: بالاخره پس از تصویب پیشنهاد کمیته حقوقی خانه مطبوعات استان در جلسات هیئت مدیره خانه مطبوعات مبنی بر تشکیل و راه اندازی شعبه شورای حل اختلاف تخصصی مطبوعات، چهارم دی‌ماه۱۴۰۰ در حاشیه جلسه تحلیف اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان، مجموعه دادگستری استان نیز موافقت خود را با این‌ پیشنهاد اعلام کرد.
او ادامه داد: بزودی مقدمات تشکیل شعبه تخصصی شورای حل اختلاف ویژه رسانه های استان و اصحاب آن که مرجع رسیدگی اولیه به دعاوی علیه رسانه ها و اصحاب رسانه فراهم می شود که از این اقدام می توان به عنوان نقطه عطفی در راستای صیانت از حقوق اصحاب رسانه و جلوگیری از طرح شکایات واهی علیه اهالی قلم استان اصفهان یاد کرد.
پایان مصاحبه/

مطالب پیشنهادی