11:08 1400/02/22

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشوری مفتاح نیوز؛ سید حسن رجبی یکتا فعال فرهنگی شهرستان ری با توجه به اهمیت استقرار زنجیره فعالیت های دانش بنیان در شهرستان ری گفت:راهکار اصلی برای این موضوع تشکیل دانشگاه، پارک علمی و فناوری، صنایع و مشاغل با فناوری برتر است.

رجبی یکتا عضو شورایاری محله دولت آباد تهران افزود:تبدیل محدوده به کانون های فعالیت های دانش بنیان جنوب تهران و افزایش هم افزایی و یکپارچگی کاربردی بین فعالیت های دانش بنیان باید از اهداف اصلی این طرح باشد.

 

مطالب پیشنهادی