به گزارش مفتاح جمعی از اعضای اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور، در اعتراض به توقیف نفتکش ایرانی توسط دولت انگلستان در اقدامی نمادین یک پرچم دزدان دریایی به سفیر این کشور هدیه کردند.فارس

مطالب پیشنهادی