14:49 1402/11/17

به گزارش پایگاه خبری مفتاح و به نقل از خبرگزاري پليس،  سردار" حميد علينقيان پور" بيان داشت: به دنبال وقوع چندين فقره سرقت منزل در شهر اصفهان موضوع شناسايي و دستگيري سارق يا سارقان در دستور کار ويژه کارآگاهان پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان اصفهان قرار گرفت.

وي افزود: کارآگاهان پس از حضور در منازل سرقت شده و انجام يک سري اقدامات علمي و تخصصي سرنخ هايي از دست داشتن  باندي 4 نفره از افراد غير بومي و سابقه دار را بدست آوردند.

فرمانده انتظامي استان اصفهان گفت: سرانجام با تحقيقات تخصصي کارآگاهان مخفيگاه اين باند در يکي از مناطق شهرستان اصفهان شناسايي و پس از هماهنگي هاي قضائي در يک عمليات ضربتي تمامي اعضاي  آنها دستگير و به پليس آگاهي استان اصفهان منتقل شدند.

سردار علينقيان پور با اشاره به کشف مقاديري اموال مسروقه  و همچنين آلات و ادوات مورد استفاده در سرقت ها در بازسي از مخفيگاه متهمان اظهار داشت: متهمان در تحقيقات صورت گرفته به  40 فقره سرقت منزل در شهر اصفهان اعتراف کردند که  ارزش  اموال سرقت شده توسط آنان بالغ بر 300 ميليارد ريال برآورد شده است

اين مقام ارشد انتظامي در خاتمه از تحويل متهمان به مرجع قضائي خبر داد و گفت: تحقيقات در خصوص سرقت هاي احتمالي ديگر اين باند کماکان ادامه دارد.

مطالب پیشنهادی