به گزارش مفتاح نیوز به نقل از روابط عمومی فدراسیون اسکواش؛ رئیس هیئت اسکواش شهرستان شهرکرد منصوب شد. به پیشنهاد آرش محمدی نافچی و موافقت اداره ورزش وجوانان شهرستان شهرکرد،  هیبت الله رئیسی نافچی به عنوان رئیس هیئت اسکواش شهرستان شهرکرد منصوب شد.  جلسه معارفه  رئیس هیئت اسکواش شهرستان شهرکرد  با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهرکردآ جان نثار و رئیس هیئت اسکواش استان آقای محمدی  برگزار شد. 

محمدی رئیس هیئت با توضیحاتی در مورد پیشرفت و روند کاری اسکواش در این مدت، جلسه را آغاز کرد  ایشان ضمن قدردانی از اعضا   هیبت الله  رئیسی   را به عنوان رئیس هیئت اسکواش شهرستان شهرکرد معرفی نمود. 
در ادامه جان نثار از زحمات آقای محمدی و تلاش دلسوزانه ایشان برای این ورزش در مدت کوتاه قدردانی کرد و در رابطه با چیدمان و تفکیک هیئت ها ی استان و شهرستان شرح وظایف و معرفی تشکیلات هیئت توضیحاتی را مطرح کردو برای پیشرفت این هیئت آرزوی موفقیت نمود.  آقای رئیسی با تاکید بر اینکه محمدی شخصی فعال و کارآمد هستند از همکاری با ایشان ابراز خوشحالی نمود و  در ادامه اظهار داشت امیدوارم در کنار خانواده اسکواش در استان و شهرستان موفقیت‌های متعددی را رقم بزنیم.

مطالب پیشنهادی