به گزارش مفتاح و به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال گذشته از کل تلفات مسمومیت با گاز، 590 نفر مرد و 194 نفر زن بودند. این در حالی است که در سال 1397، تعداد مردان فوت شده بر اثر مسمومیت با گاز در کشور 573 و تعداد زنان 176 نفر بود.
 
در سال 1398، استان های تهران با 136، فارس با 69 و اصفهان با 62 فوتی بیشترین و استان های هرمزگان با چهار، بوشهر و ایلام هر کدام با شش و خراسان جنوبی با هشت فوتی کمترین آمار تلفات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن را داشتند.
 
بیش از 71 درصد تلفات مربوط به نیمه دوم سال است
 
از کل تلفات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در سال گذشته، 562 نفر در نیمه دوم سال جان خود را از دست داده اند که این رقم 71.7 درصد از کل تلفات این سال است.
 
بر اساس آمارهای موجود طی سال گذشته بیشترین تلفات مسمومیت با گاز با 131 فوتی در بهمن ماه و کمترین آن با 15 فوتی در شهریور ماه ثبت شده است.

مطالب پیشنهادی