10:14 1396/12/25

به گزارش مفتاح، مجید بیجندی، مدیر کل هواشناسی استان، در نشست خبری با رسانه‌ها از  تغییر بارش خبر داد و گفت: میزان بارش استان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته کاهش شدیدی داشته و استان اصفهان ششمین استان کم بارش است. میزان بارش به منهای  6 درصد رسیده واین وضعیت در اکثر استان ها بوده و تعداد کمی در حوزه نرمال هستند.

وی این تغییرات را خلق صاعه ندانست وعنوان کرد که به مرور اتفاق نیفتاده است واگر مدیریت بهتری صورت می گرفت شرایط در حال حاضر به گونه‌ای دیگر بود.

بنا به گفته مدیر کل هواشناسی استان، کل کشور منهای 44 درصد کاهش بارش داشته تنها ده درصد بارش در مقایسه بلند مدت دریافت کرده است. بیشترین میزان  کم بارشی را در میمه با کاهش  85 درصد داشتیم.

نسبت به سال گذشته اکثر شهرستان‌ها درگیر کم بارشی هستند و آمار بدی دارند . میانگین بارش 31 میلی متر بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 68 درصد کاهش داشته و نسبت به سال زراعی سال گذشته 58 درصد کاهش داشته است.

وی در ادامه در خصوص بارش سال زراعی گفت: میمه با  92 درصد کمبود بارش کمترین بارش سال زراعی را داشته است و بارش در سال آبی کل استان که 65 درصد دریافت می کرد تنها 20 درصد دریافت کرده است. در شش ماهه دوم سال  اکثر استان  نسبت به بارش آبی در سال میزان کمتری دریافت کردند.

بیجندی به تغییرات دما وافزایش آن نیز اشاره داشت وافزود: با تغییرات دما این میزان بارش در دمای بالا از دست می رود  و در بهمن ماه سال جاری نسبت به بلند مدت با افزایش دما روبرو بودیم. شرق اصفهان 25 درجه را دربهمن ماه درک کرده و کسانی که به تغییر اقلیم عقیده ندارند باید به آمار‌ها نگاهی بیندازند. عقب ماندگی ما در بارش پائیز مشهود است و امسال بسیار کمبود داریم و بارش ها جبران کننده نبود .

وی از خشکسالی کوتاه مدت که غریب به اتفاق استان را درگیر کرده  خبر داد وگفت: خشکسالی شدید در دوره یک ساله داشتیم و تا پایان سال اکثر شهرستان‌ها درگیر خشکسالی می‌شود .

در استان اصفهان 21 سال است تر‌سالی نداشتیم، وی با اشاره به این موضوع گفت:   47 درصد استان درگیر خشکسالی شدید است  و تنها سه درصد درگیر نیست. البته استان همجوار هم وضعیت مناسبی ندارد و 97 درصد مساحت استان چهارمحل وبختیاری در گیر خشکسالی است.

بیجندی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار مفتاح در خصوص شایعه تاثیر پدیده هارپ در تغییر اقلیم و خشکسالی‌های سالهای اخیر ایران گفت: این موضوع صحت ندارد وهارپ هیچ تاثیری در تغییر اقلیم نداشته است وما بیانیه ای هم برای نهادها تاثیر گذار ارسال کرده ایم وبه صورت علمی این ماکان وجود ندارد و بیشترین تاثیر را خود ما در تغییر اقلیم داشته ایم. دست اندازی بشر به طبیعت و گرمایش زمین باعث تغییر اقلیم شده است.

 

تنها 13 درصد حجم سدها پر است

حاجی بابایی، معاون توسعه وپیش بینی نیز در این نشست با اشاره به اینکه در کوهرنگ هم به عنوان سرشاخه رودخانه زاینده رود با کم بارشی بی سابقه مواجه بودیم گفت: خشکسالی در اکثر سد ها مشهود است وتنها 13 درصد مخازن پر است.

وی وضعیت بارش در بهار را کمتر پیش بینی کرد وافزود: در سال جدید با 1تا 1.5 درجه افزایش دما مواجه هستیم و در حال حاضر رطوبت خاک در اکثر استان پایین است واگر بارشی هم اتفاق بیفتد موثر در منطقه نیست.

وی در ادامه افزود: کاهش بارش سال زاعی در سال گذشته بی سابقه بوده است و با توجه به کاهش بارش تشدید خشکسالی را به استان خواهیم داشت. این شرایط در سرچشمه های زاینده رود تشدید خواهد شد.

مطالب پیشنهادی