15:17 1401/11/04

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان خبر داد: اعمال قانون برای ۱۲ هزار کارگاه متخلف ساختمانی

به گزارش مفتاح و به نقل از  اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، روح‌الله ابوطالبی با اعلام این خبر گفت: در ۱۰ ماهه نخست امسال برای رفع و پیشگیری از تخلف سد معبر، ۲۵ هزار و ۴۶۲ تذکر و ۶۲۶۵ اخطاریه صادر و رفع تخلف ۲۲ هزار و ۶۶۲ متصدی صنف انجام شده است.

او ادامه داد: در بخش جلوگیری از نصب تابلوهای غیرمجاز، تعداد ۵۳۵۱ اخطاریه صادر و ۱۷۵۶ مورد نصب تابلوی غیرمجاز رفع تخلف شده است.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه در ۱۰ ماهه امسال در راستای جمع‌آوری خودروهای فرسوده رها شده در معابر شهر، ۸۰۰ اخطاریه صادر و ۲۱۳ خودروی فرسوده رهاشده جمع‌آوری شده است، گفت: طی این مدت، ۷۴۹ دست‌فروش و ۵۰۹ نفر متکدی جمع‌آوری و ساماندهی شدند.

او با بیان اینکه در بخش کنترل ساختمان در راستای جلوگیری از ادامه فعالیت و تعطیلی کارگاه‌های ساختمانی متخلف یا بدون مجوز و پروانه، از احداث ۱۰۰ مورد زمین بایر جلوگیری شده است، افزود: طی این مدت از افزایش طبقات ۱۲۲۴ ساختمان، تعمیرات داخلی غیرمجاز ۳۳۸۱ ساختمان، تبدیل وضعیت ۹۱۶ ساختمان و فعالیت ۱۲ هزار و ۷۳۴ کارگاه ساختمانی متخلف نیز جلوگیری شده است.

ابوطالبی با اشاره به اقدامات مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری در بخش کنترل دفع ضایعات ساختمانی سطح شهر همچون پیشگیری و تعطیلی کارگاه‌های ایجادکننده سد معبر با مصالح و نخاله اظهار کرد: در این زمینه ۱۲ هزار و ۳۸۳ اخطاریه صادر و ۱۰۱۹ کارگاه ساختمانی متخلف نیز تعطیل شده است.

او ادامه داد: در ۱۰ ماهه امسال در راستای اجرای بند ۲۰ قانون شهرداری‌ها مبنی بر رفع مزاحمت کارگاه‌های صنفی مزاحم از طریق اجرای تمهیدات و تعطیلی، ۲۶۴ رأی اجرا شد. همچنین بر اساس بند ۱۴ قانون شهرداری‌ها مبنی بر رفع خطر از بناهای حادثه‌آفرین، چاله‌ها و اشیای مشرف بر معابر عمومی نیز ۵۶۳ رأی اجرا شده است.

به گفته مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان در ۱۰ ماهه نخست سال جاری در راستای اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها ۱۵۶۳ رأی اجرا شده است.

مطالب پیشنهادی