به گزارش مفتاح؛ «عزت» به معنای حالتی است که از شکست انسان پیشگیری میکند و «ذلت» همان نبود عزت و شرافت در انسان است. به همین دلیل، انسان ذلیل شکست را به راحتی میپذیرد.
علاقه مندی به «عزت» و تنفر داشتن از «ذلت»، امری فطری است که در نهاد همه ی انسانها وجود دارد.شکوفایی«عزت» به پیدایش عواملی نیاز دارد که بیتوجهی به آنها سبب پذیرش ذلت و شکست در انسان میشود.

انسانی که طعم شیرین عزت را بچشد، هیچگاه به ننگ ذلت و خواری، تن در نمیدهد. حضرت علی(علیه السلام) میفرماید:

کسی که نفس عزیز و شریفی دارد، آن را با پلیدی گناه، خوار نمیسازد.

هجوم شبانگاهی به سفارت بریتانیا در تهران، در سه شنبه 8 آذر 90، در پی این رویداد، سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا این حرکت را به شدت محکوم کرد و گفت:
شمار قابل توجهی از معترضان امروز به سفارت بریتانیا در تهران یورش برده و به تخریب سفارت اقدام کرده‌اند.

وضعیت در حال حاضر ثابت نیست و همچنان جزئیات بیشتری در این باره در حال انتشار است. ما به شدت از این اقدام خشمگین هستیم. چنین اقدامی به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و ما آن را محکوم می‌کنیم. بر اساس قوانین بین‌الملل از جمله معاهده ژنو، حکومت ایران وظیفه روشنی برای حفاظت از دیپلماتها و سفارتهای کشورهای خارجی در ایران دارد و ما انتظار داریم به سرعت برای کنترل شرایط و تضمین امنیت کارمندان و سفارت ما اقدام کنند.

دولت بریتانیا متقابلاً دستور تعطیلی سفارت ایران در بریتانیا را صادر کرد و تمامی دیپلمات‌های ایرانی را موظف کرده‌است، خاک بریتانیا را سریعاً ترک نمایند.
روز گذشته در حرکتی مذبوحانه عده ای در قلب بریتانیا و در مهد باصطلاح تمدن بر خلاف قواعد، قوانین و عرف دیپلماتیک، با ورود به تکه ای خاک یک کشور یعنی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن با پایین کشیدن پرچم و بالابردن نماد یکی از گروههای تندرو منتسب به فرقه صادق شیرازی موجبات جریحه دار کردن احساسات یک ملت شدند.
رفتار پلیس انگلیس در آن لحظه هم که بدون هر گونه برخورد صرفا نظاره گر این اقدام بود جای بسی تامل و تاسف دارد.
بازخورد کشوری که اینگونه بی حرمتی در حقش روا داشته می شود بستگی به ثبات، عقلانیت و بصیرت دولتمردان آن دارد که در این خصوص خواهیم دید برخورد دولت ایران با این موضوع در راستای حفظ عزت اسلام و خاک نظام جمهوری اسلامی ایران و حفظ جان شهروندان ایرانی در قالب دیپلمات و نیز کارکنان سفارت چه خواهد بود.

حسین صادق زاده
مدیرمسئول مفتاح نیوز

مطالب پیشنهادی