20:40 1401/01/19

مراسم ترحیم مادر بزرگوار دکتر محمدعلی شجاعی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور اراضی کشور، روز شنبه 20 فروردین 1401 از ساعت 13.30 الی 15 در مسجد نور تهران برگزار می شود.

مطالب پیشنهادی