21:55 1402/09/06

به گزارش پایگاه خبری مفتاح و به نقل از  ستاد خبری نخستین کنگره انجمن علمی تغذیه ایران ، دکتر سید محمد حسین روحانی در ارتباط با این کنگره اظهارداشت: ارائه آخرین دستاوردهای رشته تغذیه و علوم غذایی و تبادل افکار و نظرات متخصصین این رشته و همچنین بیان چالش های پیش رو و تعیین راهکارها از جمله اهداف این کنگره است.
وی با بیان اینکه تغذیه جزو رسته های بین رشته است و به همین دلیل در این کنگره به غیر از متخصصان حوزه تغذیه از متخصصان رشته های مختلف پزشکی نیز دعوت شده و در این کنگره حضور دارند, افزود: کنگره با مشارکت دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و انجمن علمی تغذیه ایران برگزار میشود.
دکتر روحانی به محورهای برگزاری کنگره سه روزه تغذیه اشاره کرد و افزود: تغذیه بالینی، تغذیه جامعه، تغذیه ورزشی، صنایع غذایی، مکمل‌‌های دارویی و غذایی و رژیم درمانی و خدمات آزمایشگاهی از جمله شش محور اصلی کنگره است .
وی با بیان اینکه براساس 42 محور فرعی کارگاه های علمی آموزشی وهمچنین پنل های در نظر گرفته شده است که در سه روز برگزاری کنگره برپا میشود، افزود: ایجاد بستری برای هم افزایی علمی بین متخصصین رشته تغذیه و رشته های دیگر پزشکی از مهمترین هدف کنگره است که منجر به ارتقاء سلامت شود.
رییس دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مهمترین چالش پیش روی را عدم بیمه بودن خدمات درمانی متخصصان تغذیه ای دانست و گفت: در راستای کاهش هزینه ها و گسترش خدمات تغذیه ای به جامعه مردمی بدنبال بیمه کردن ویزیت متخصصین تغذیه هستیم.
وی افزود: 300 دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند که طی سالهای اخیر با اجباری شدن طرح دانشجویان تغذیه نشان از نیاز سیستم بهداشت و درمان به متخصصان این رشته است.

مطالب پیشنهادی