10:03 1395/10/13

به گزارش مفتاح، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: دولت مصوبه دولتی کردن بودجه شهرداریها را که پیش از این در بند ب ماده الف برنامه ششم توسعه پیشنهاد داده بود و در کمیسیون تلفیق محذوف شده بود بار دیگر با ادبیات متفاوتی در بودجه 96 تکرار کرد.

محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تخصصی شدن شوراها، اظهار کرد:  نظر به اهمیت مدیریت شهری ورود متخصصان به تفکیک تعداد کرسی در شورای شهر تغییر رویکرد انتخابات شوراها ضروری به نظر میرسد.

 کولیوند خاطرنشان کرد: شورای شهر آنقدر که به متخصص محیط زیست نیاز دارد به کارشناس حقوقی و حمل ونقل و بودجه هم نیاز دارد و باید ترکیب به گونه ای باشد که متخصصین بر مبنای تجربه و تخصص و کارنامه عملکری وارد شورا شوند نه بر مبنای شهرت.

 وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا مجلس در تغییر نحوه انتخابات شوراها ورود خواهد کرد یا خیر؟ گفت: هر تغییری در شکل انتخابات شوراها به انتخابات پیش رو نخواهد رسید، اما گمان میرود با حساسیت افکار عمومی در مدیریت شهری طیف کاندیدهای انتخابات تغییر رویکرد داشته باشد.

 نماینده کرج گفت: انتخابات شوراها در دور پنجم یکی از مهمترین دوره های شوراهای شهر خواهد بود چرا که منتخبان شهرداران را انتخاب می کنند.

 دولتی کردن ضمنی شهرداری در بودجه رای نمی گیرد

 رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: دولت مصوبه دولتی کردن بودجه شهرداریها را که پیش از این در بند ب ماده الف برنامه ششم توسعه پیشنهاد داده بود و در کمیسیون تلفیق محذوف شده بود بار دیگر با ادبیات متفاوتی در بودجه 96 تکرار کرد.

وی افزود: هر چند کلیات بودجه مصوب شده است، اما کمیسیون شوراها برای حذف ماده واحده دولتی کردن شهرداری در حین بررسی بودجه پیشنهادات خود را ارائه خواهد کرد.

نماینده مردم کرج در مجلس گفت:  ضرورت نظارت بر بدنه اقتصادی دولت به قدری هست که نیازی به پیوستن شهرداری به این بروکراسی عظیم نباشد.

وی خاطر نشان کرد: شورای شهر و مجلس ابزارهای قانونی موثر برای نظارت بر بودجه ریزی شهرداری را در اختیار دارند.

منبع: شهر فردا

مطالب پیشنهادی