12:11 1395/10/13

به گزارش مفتاح، سیاست شهرک سازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی بارها با واکنش‌های شدید جامعه بین المللی از جمله سازمان های بین المللی و منطقه ای، پارلمان ها، نهادهای ملی، موسسات مدنی و غیره مواجهه شده است.

با این حال باید خاطر نشان کرد آنچه سبب شده است مخالفت‌ها با شهرک سازی رژیم صهیونیستی در سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای تشدید شود، نقض حقوق بشر نیست بلکه تاثیر این اقدامات غیر انسانی رژیم صهیونیستی بر تشدید بحران در کل خاورمیانه و تشدید احساسات ضد غربی در جهان اسلام است.

اشغالگری رژیم صهیونیستی در سطح جوامع بشری بی همتاست، زیرا در جریان آن وضعیت از حالت "اشغال عادی" خارج شده است و تدابیر سرکوب گرانه و موارد بی شمار نقض شدید و سیستماتیک حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه توسط رژیم صهیونیستی  هیچگونه احترامی برای شان و مقام انسانی باقی نگذاشته است.

در فلسطین اشغالی که نمونه ای از آن در جهان امروز مشاهده نمی شود، جهانیان هر روز شاهد نقض مکرر حقوق غیرنظامیان، زنان و کودکان هستند و اشغالکران بیگانه فلسطینیان را که ساکنان و صاحبان اصلی این سرزمین هستند را بیرون می رانند وآثار فرهنگی و تاریخی را با حملات وسیع نظامی تخریب می کنند، همه ی این ها  در حالی رخ می دهد که توافق نامه های بین المللی پذیرفته شده توسط اکثر اعضای مجمع عمومی (از جمله رژیم صهیونیستی) ، دولت اشغالگر را موظف نموده اند که همواره به جان و اموال خصوصی و عمومی مردم تحت اشغال احترام گذاشته و به خوبی از آن ها محافظت کند.

 با توجه به کنوانسیون چهارم ژنو و  با پرداختن به مفاد مختلف آن، می توان به راحتی به جرایم اسراییل و تخطی از این کنوانسیون پی برد. از جمله مفادی که اسراییل از آن تخطی کرده است می‌توان به مواد زیر اشاره کرد:

ماده 14: دول متخاصم متعهدند مناطق و اماکن بهداشتی و تامینی نیز مناطقی که مجروحان، بیماران، معلولان، سالخوردگان، کودکان، زنان باردار، مادران، کودکان نوپا از آثار جنگ در امان مانند را تاسیس کنند.

ماده 13: مقررات حمایتی این کنوانسیون مجموع اهالی کشورهای در حال جنگ را بدون تبعیض از حیث نژاد ،مذهب و عقیده سیاسی، در جهت تخفیف مشکلات و مصائب ناشی از جنگ شامل می شود.

 

ماده 16: زخمیان، بیماران، معلولان و زنان باردار و در ماده 17 تا 20 آن بیمارستانها و زایشگاه ها مورد توجه و حمایت ویژه قرار دارند.

ماده 24: دول متخاصم باید توجه ویژه به کودکان در جهت حمایت از کودکان کمتر از 15 سال که به خاطر جنگ یتیم شده اند داشته باشند.

ماده 27: تمام اشخاص مورد حمایت باید از احترام نسبت به شخص خود و خانواده و احترام به اعتقادات و اعمال مذهبی و عادات و رسوم برخوردار باشد.

اینها تنها بخشی از تخلف های قانونی اسراییل در ماجرای فلسطین و غزه  است، تخلف‌هایی که فدراسیون بین المللی حقوق بشر نیز به آنها استناد کرده است.

قطعنامه‌ای که شب گذشته به تصویب شورای امنیت رسید، با استفاده از لفظ «قدرت اشغالگر» برای رژیم اسرائیل، تعهد این رژیم برای پایبندی مسئولیت‌ها و تعهداتش به موجب کنوانسیون چهارم ژنو را یادآور شده است. 

این قطعنامه همچنین «تمامی اقداماتی که با نقض قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های مرتبط، به قصد تغییر ماهیت، وضعیت و ترکیب جمعیت سرزمین فلسطین و بیت‌المقدس شرقی انجام می‌شوند، از جمله اقداماتی نظیر ساخت و ساز و توسعه شهرک‌ها، انتقال شهرک‌نشین‌های اسرائیلی، غصب زمین، تخریب منازل و جابجایی شهروندان فلسطینی» را محکوم می‌کند. 

طبق این قطعنامه، رژیم صهیونیستی می‌بایست فوراً و کاملاً تمامی فعالیت‌های شهرک‌سازی در اراضی اشغالی فلسطین، از جمله بیت‌المقدس شرقی را متوقف کرده و به تمامی تعهداتش در این زمینه کاملاً عمل کند. قطعنامه مذکور همچنین تأکید می‌کند که هیچ تغییری در مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷، از جمله درباره بیت‌المقدس را مگر تغییرات مورد توافق طرف‌ها از طریق مذاکره، به رسمیت نخواهد شناخت.

هر چند در خصوص الزام آور بودن رژیم صهیونیستی به رعایت این قطعنامه می توان مباحث زیادی مطرح نمود اما  این اقدام شورای امنیت در تصویب قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی آن هم پس از  37 سال نشان از مخالفت وسیع کشورهای عضو با سیاست های اشغالگرانه رژیم صهیونیستی و نخ نما شدن ادعاهای این رژیم  درباره توجیه اشغالگریشان در میان افکار عمومی جهان است.

منبع: میزان

مطالب پیشنهادی