11:32 1401/10/04

به گزارش مفتاح و به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، دکتر مهران زینلیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در حاشیه کمیسیون ماده ۲۱ استان بیان کرد: این نشست درخصوص واگذاری اراضی دولتیِ خارج از حریم شهرها به اشخاص حقیقی و حقوقی در دو گروه موارد جاری و طرح موضوعات اولیه تشکیل شد.
وی با تأکید بر نظام مند کردن بیش از پیش واگذاری اراضی، ادامه داد: برنامه ریزی جهت هماهنگی و هم افزایی هر چه بیشتر در خصوص قیمت گذاری اجاره بهای اراضی دولتی از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: همکاری و تعامل دستگاه های اجرایی با یکدیگر و استفاده از ظرفیت های مختلف استان در راستای توسعه شهرها از مواردی است که به آبادانی استان منجر می شود و در این نشست نیز مورد تأکید قرار گرفت.
وی افزود: در این کمیسیون موارد درخواست های اجاره بها و تمدید قرارداد شرکت ها و اشخاص حقوقی در فعالیت های صنعتی، خدماتی و کارگاهی مورد بررسی و با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه و تأکید بر رعایت موارد محیط زیستی مورد تصمیم گیری واقع شد.

مطالب پیشنهادی