8:50 1401/05/08
 
به گزارش مفتاح وبه نقل از  اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، سید امیر سامع خزانه دار شورای شهر در پنجاهمین جلسه علنی شورا، گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰ شهرداری و شورا را ارائه کرد.

سامع اظهار کرد: در بخش منابع، بودجه شهرداری اصفهان برای سال ۱۴۰۰، ۷۸ هزار و ۱۹۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بود. در اصلاح بودجه مصوب، این عدد به ۸۶ هزار و ۴۶۱ میلیارد و ۹۸۴ میلیون ریال رسید.

وی افزود: از این مقدار در بخش کل منابع، ۷۵ هزار و ۶۶۲ میلیارد و ۲۰۷ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال جذب شده که حدود ۸۸ درصد از آنچه در اصلاح مصوب شده، به دست شهرداری رسیده است. 

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان بیان کرد: این عدد برای بخش درآمدهای عمومی ۵۶ هزار و ۸۴۱ میلیارد است که ۹۳ درصد جذب داشتیم.

وی ادامه داد: در بخش دارایی‌های سرمایه‌ای، این عدد ۵ هزار و ۷۶۴ میلیارد ریال است. ۶۴ درصد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۸۱ درصد جذب منابع در بخش واگذاری دارایی‌های مالی صورت گرفته است.  

سامع گفت: در بخش هزینه‌ها به صورت کلی، اصلاح مصوبه ما، ۸۶ هزار و ۴۶۱ میلیارد و ۹۸۴ میلیون ریال بوده که از این عدد، عملکرد شهرداری ۴۲ هزار و ۵۲۵ میلیارد و ۷۶۵ میلیون ریال بوده است که شامل هزینه‌های عمومی، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی و عملا هزینه های جاری و عمرانی شهرداری است که در مجموع ۴۹ درصد بودجه پیش بینی شهرداری محقق شده لست.

وی افزود: در بخش هزینه‌های عمومی ۸۵ درصد آنچه در بودجه پیش بینی شده مصرف شده است. همچنین در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که بودجه عمرانی است ۳۱درصد و در تملک دارایی‌های مالی ۶۴ درصد عملکرد داشتیم که در مجموع ۴۹درصد به تحقق رسیده است. 

خزانه دار شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به آمار پروژه‌های مختلف در سال ۱۴۰۰ گفت: در مجموع، ۹۷۱ پروژه پیش بینی شده بود که ۳۴۱ پروژه مربوط به حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک، ۳۳۳ پروژه مربوط به معاونت خدمات شهری، ۱۰۶ پروژه مربوط به معاونت شهرسازی و معماری، ۳۲ پروژه مربوط به معاونت عمران شهری، ۸۴ پروژه مربوط به معاونت اجتماعی و ۷۵ پروژه مربوط به معاونت مالی و اقتصادی است.

وی درباره میزان تحقق پروژه‌ها گفت: از ۹۷۱ پروژه، ۳۱۰ پروژه اتمام یافته و در حال بهره برداری است، ۳۲ پروژه اتمام یافته و در مرحله تجهیز برای بهره برداری است و در حقیقت حدود یک سوم پروژه‌های پیش بینی شد ۱۴۰۰، پایان یافته و به مرحله بهره برداری رسیده است. همچنین ۳۸۸ پروژه در مرحله احداث است، یعنی نزدیک به یک سوم، که بین ۱۰ درصد تا نزدیک به ۱٠٠ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

سامع ادامه داد: در این میان، 119 پروژه اصلا شروع نشده است. برخی از آن‌ به هر دلیلی، توجیه فنی و اقتصادی خود را ممکن است از دست داده باشد و برخی از آن در مرحله مطالعات، طراحی یا تملک مانده است و این نشان می‌دهد شهرداری برای سال ۱۴۰۱ باید قوت بیشتری به خرج دهد تا پروژه‌ها دنبال شود و طبق برنامه پیشرفت داشته باشد و به ثمر برسد.

وی تصریح کرد: در بخش تملک نیاز به سرعت در برخی پروژه‌ها داریم. همچنین تهیه مقدمات منطقه‌ای، طراحی و تشریفات قانونی انتخاب پیمانکار یا مشاور و نظارت و اجرا مباحثی است که شهرداری باید برای سال ۱۴۰۱ پیرامون آن قوت بیشتری به خرج دهد.

خزانه دار شورای اسلامی شهر اصفهان با ارائه گزارش عملکرد شورا در سال ۱۴۰۰ گفت: مبالغ شورا شامل 57 میلیارد ریال در بخش درآمدها و ۵۷ میلیارد در بخش هزینه‌ها است این مبالغ شامل هزینه‌های مربوط به نگهداری و تعمیرات وسائل اداری، ساختمان، حمل و نقل، انرژی، حقوق و دستمزد و حق‌الجلسات است. 

 

مطالب پیشنهادی