17:55 1400/03/20

محمدرضا کاظمی/این روزها، خانواده ژیمناستیک رودر در روی هم قرار گرفته و موافقین و مخالفین عملکرد مسئولین فدراسیون، چشم در چشم یکدیگر دوخته اند.  

ماجرا از زمانی آغاز شد که کمیسیون تطبیق وزارت ورزش و جوانان با استناد به نامه سازمان بازرسی کل کشور صلاحیت مدیریتی اینچه درگاهی رییس کنونی فدراسیون را برای حضور در دوره بعدی انتخابات رد کرد. درست از آن زمان تحرکات پنهان و آشکار دست اندرکاران فدراسیون برای اثبات بی گناهی خود و متهم کردن دیگران به توطئه چینی آغاز شد آنان ابتدا بادعوت از برخی روسای هیات های استانی که از قضا مسئولیت هایی نیز در فدراسیون دارند از آنان در جهت تایید عملکرد رییس فدراسیون امضا گرفتند، بگذریم از اینکه گفته می شود برخی از نامه هایی که به امضا رسانده شد، صرفا در جهت تایید عملکرد رییس فدراسیون نبوده بلکه موارد دیگری نیز در آنها مطرح شد که در مجموع به نفع ورزش کشور و ژیمناستیک نبود.

مسئولین فدراسیون در گام بعدی تلاش کردند با کمک گرفتن از اهرم هایی که در دست داشتند دست اندرکاران وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک را تحت فشار قرار داده و آنان را بطور موقت هم که شده وادار به عقب نشینی کنند.

در جبهه مقابل منتقدین فدراسیون ابتدا، با اعلام کناره گیری جمعی از دست اندرکاران رشته اکروژیم و سپس جمع آوری تعداد زیادی امضا مبنی بر تایید اقدام سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون تطبیق وزارت ورزش و جوانان به مقابله با مسئولین فدراسیون برخاستند. این کشمکش ها و اختلافات در حالی اوج گرفته که از عمر ریاست فدراسیون اینچه درگاهی تنها حدود یک ماه باقی مانده و به واقع آتش اختلافات در وقت اضافه به اوج رسیده در حالیکه اینچه درگاهی از مدت ها قبل با برنامه ریزی از پیش طراحی شده و هماهنگ کردن هیات های استانی، خود را برای دوره دوم ریاست آماده کرده بود اما عدم احراز صلاحیت از سوی وزارت ورزش، آب سردی بود بر آتش اشتیاق او که پیشاپیش به هواداران خویش وعده داده بود باردیگر روی صندلی ریاست خواهد نشست. اکنون‌ به نظر می رسد ادامه چالش های فراگیر موجود بین فدراسیون اینچه درگاهی و سیل منتقدان، موجب آسیب فراوان به اصل ژیمناستیک خواهد بود. از یک سو گویا رییس فدراسیون به جای در نظر گرفتن مصالح این ورزش صرفا خواست و علائق خود و برخی اطرافیان را در نظر گرفته و قصد ندارد به نظر مراجع بالا دستی توجه داشته باشد و در سوی دیگر منتقدین نیز دست بردار نیستند و قصد دارند مسیر مخالفت خود را تا پایان راه ادامه دهند. 

بدیهی است این اختلافات و کشمکش ها یک قربانی بیشتر نخواهد داشت و آن قربانی خود ورزش ژیمناستیک است. در این میان انتظار می رود دستگاه ورزش به عنوان متولی امر، وظیفه قانونی خود را دنبال کرده و با اتخاذ سیاست اصولی به این قائله خاتمه دهد. تردیدی نیست که موضع سازمان بازرسی کل کشوردر مقام مرجع نظارتی بالا دستی لازم الاجراست و هرگونه ایستادگی دانسته یا ندانسته در برابر اعمال قانون از سوی افراد توجیهی ندارد با این وصف معلوم نیست مسئولین فدراسیون با کدام استدلال و منطق و به چه قیمتی همچنان خواهان ماندن در مسئولیتی هستند که از ابتدا با حاشیه آغاز شده و با حاشیه روبه پایان است ؟ اصلا با این وضعیت به فرض هم که، اینچه درگاهی به گردونه رقابت انتخابات بازگردد و برای چهار سال دوم رییس فدراسیون شود در آن صورت از هم اکنون می توان پیش بینی کرد با این حجم از مخالفین، آینده پرتنش و پربرخوردی را در فدراسیون داشته باشیم. به این ترتیب، هر اندازه استخوان لای زخم باقی بماند و تعیین تکلیف نشود چه بسا اختلافات فدراسیون نشینان که تلاش می کنند جوابیه ای در برابر امضا کنندگان نامه اخیر منتقدین و توجیه عملکرد خود تهیه کنند و مخالفین سرسختی که با تکیه بر نامه سازمان بازرسی کل کشور و عملکرد پر حاشیه درگاهی طی چهارسال گذشته، ادامه حضور وی در انتخابات را برنمی تابند به اوج خواهد رسید.

مطالب پیشنهادی