9:38 1401/06/01

به گزارش مفتاح، محمد صیرفی‌نژاد؛ با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری در راستای رضایت‌مندی عمومی شهروندان، آسفالت معابر در دستور کار منطقه دو شهرداری قرار گرفته است، اظهار کرد: با توجه به وجود محله‌های متعدد قدیمی در این محدوده، ۶۰ درصد از مطالبات مردمی در این منطقه مربوط به آسفالت خیابان‌ها و معابر اصلی و برخی خیابان‌های فرعی بوده است که با توجه به اولویت‌های شهرداری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در محله‌ها، این موضوع به صورت زیربنایی در دستور کار قرار گرفته است.

 

وی افزود: پوشش آسفالت یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین موارد برای تسهیل عبور و مرور است، به همین منظور از ابتدای سال جاری تاکنون حدود سه هزار تن آسفالت برای ارتقای کیفی و بهسازی معابر در این منطقه استفاده شده است.

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان تصریح کرد: به منظور رفع موانع حرکتی وسایل نقلیه عمومی، یک‌دست کردن معابر و روان‌سازی عبور و مرور شهری، لکه‌گیری و مرمت آسفالت در خیابان‌های محله‌های و معابر به صورت نهضت آسفالت در حال استمرار است.

وی هزینه صرف شده تاکنون برای آسفالت معابر منطقه دو شهرداری را ۴۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: از تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود شهرداری برای بهسازی و زیباسازی استفاده خواهد شد و تاکنون ۴۰ درصد آسفالت مورد نیاز تأمین شده است، همچنین پنج هزار متر مربع با ۷۰۰ تن آسفالت لکه‌گیری معابر در منطقه دو انجام شده است.

صیرفی‌نژاد با اشاره به میزان آسفالت استفاده شده در محله‌های منطقه دو، اضافه کرد: در محله‌های بابوکان ۵۶۰ تن، برزان ۷۵۰ تن، آفاران ۲۵۰ تن، جاوان ۸۱۰ تن و رسالت ۱۲۵ تن آسفالت استفاده شده است.

وی تصریح کرد: این احجام و مساحت ذکر شده به غیر از موارد زیرسازی و روکش آسفالت معابر در دو محله دهنو و ولدان است که امسال به صورت ویژه در پروژه‌های محله‌محور موضوع آسفالت معابر آن در دستور کار قرار گرفته است

مطالب پیشنهادی